Gemeenten mogen elkaar tippen over criminele praktijken

0

Door aanpassing van de Wet Bibob kunnen gemeenten, provincies en het Rijk elkaar makkelijker tippen over criminele praktijken. Als sprake is van een gevaar kan bijvoorbeeld een vergunning worden geweigerd of ingetrokken. Dat is de kern van een wetsvoorstel van de ministers Grapperhaus en Dekker dat vandaag in consultatie is gegaan.

‘Als het een crimineel netwerk te heet onder de voeten wordt in de ene gemeente en het de ondermijnende activiteiten in een andere plaats wil voortzetten, moeten overheden daarover informatie kunnen delen en moeten bijvoorbeeld burgemeesters elkaar kunnen waarschuwen.’ Dat stellen de bewindslieden van het ministerie van Justitie en Veiligheid in de toelichting op het wetsvoorstel. Hiermee gaat een langgekoesterde wens van gemeenten en in het bijzonder burgemeesters in vervulling.

Ondermijningswet

De wijziging is onderdeel van de zogenoemde ondermijningswetgeving. Daarmee moet ook gezamenlijke gegevensverwerking door verschillende overheidsdiensten en eventuele private partners makkelijker worden. En er komt er een protocol dat voorschrijft wat verschillende diensten en afdelingen binnen een gemeente aan informatie mogen delen bij de aanpak van ondermijning. Of al die maatregelen bij elkaar voldoende zijn in de ogen van burgemeesters en gemeenten is nog de vraag.

In dit kader was ook al bekend dat de Wet Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) aangepast zou worden. Gemeenten krijgen daarmee meer mogelijkheden voor onderzoek naar ondermijning. Op grond daarvan kan een subsidie of vergunning worden geweigerd en een verleende beschikking worden ingetrokken. Door de wetswijziging mag bijvoorbeeld ook de zakelijke omgeving van een bedrijf of persoon onderzocht worden. Dus niet alleen de persoon zelf, maar ook zijn relaties en financiers.

Aanpassing Bibob

Nieuw in het wetsvoorstel voor de aanpassing van de Bibob is dat gemeenten, provincies en het Rijk elkaar mogen waarschuwen wanneer het gevaar groot is dat een vergunning, overheidsopdracht of vastgoedtransactie wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Overheden kunnen elkaar tippen als zij over waardevolle informatie beschikken die aanleiding kan zijn voor verder Bibob-onderzoek. Ook mogen ze straks onder bepaalde voorwaarden informatie uit een Bibob-dossier met elkaar delen.

Verder moeten gemeenten straks bij het Landelijk Bureau Bibob kunnen navragen of in het Bibob-onderzoek van andere bestuursorganen ‘een (ernstig) gevaar is vastgesteld’. In plaats van twee jaar, mogen resultaten van onderzoeken straks tot vijf jaar lang gedeeld worden. Verder mag de Belastingdienst informatie gaan delen over boetes die zijn uitgedeeld vanwege opzettelijk onjuist verstrekte gegevens.

Vergunning

Volgens Grapperhaus en Dekker komt het nu voor dat iemand in gemeente X geen vergunning krijgt vanwege gevaar voor misbruik van de dienstverlening door de overheid, maar wél in gemeente Y, omdat men daar niet op de hoogte was van de risico’s. ‘Malafide personen proberen vaak bij allerlei gemeenten vergunningen aan te vragen en blijven het telkens opnieuw proberen, totdat zij een gemeente hebben gevonden die de Wet Bibob niet toepast, of een verkeerde risico-inschatting maakt.’ Om deze praktijken aan te pakken, wordt het nu dus eenvoudiger om informatie te delen. Gisteren kwam er een rapport naar buiten waaruit blijkt dat dergelijke criminele invloeden zijn binnengedrongen in de gemeente Den Haag.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden