Ook provincie Utrecht vraagt extra middelen voor gemeenten

0

De provincie Utrecht wil in gesprek met de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën over de financiële gezondheid van de 26 gemeenten in de provincie. Volgens het college van Gedeputeerde Staten redden de gemeenten het niet zonder structurele extra rijksmiddelen.

Dat schrijft het bestuur aan de ministers. Met deze brief sluit Utrecht zich aan bij een vergelijkbare oproep vanuit andere provincies. Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Robert Strijk blijkt uit de beoordeling van de begrotingen dat deze met grote moeite sluitend zijn gemaakt. ‘Ondanks dat geen enkele gemeente in de provincie onder preventief toezicht hoeft te worden gesteld, is er een duidelijke verslechtering van de financiële situatie te zien.’

Sociaal domein

Volgens het provinciebestuur zijn er verschillende oorzaken. Zo vallen de inkomsten uit het gemeentefonds tegen. Daarnaast vallen in veel gemeenten de lasten binnen het sociaal domein hoger uit dan eerder begroot. Bij de jaarlijkse toets door de provincie blijkt onder meer dat gemeenten uitgaven uitstellen en investeringen doorschuiven. Ook zijn meerdere gemeenten genoodzaakt de onroerendezaakbelasting (ozb) met meer dan de inflatie te verhogen en bezuinigingen door te voeren.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden