Voorlopig geen subsidie voor lokale partijen

1

Een domper voor lokale politieke partijen: het kabinet trekt vooralsnog niet de buidel om deze te subsidiëren. Een adviescommissie sprak vorig jaar nog over ‘een ongelijkheid die niet langer te verdedigen valt’.

Op dit moment kunnen alleen de lokale afdelingen van landelijke partijen rekenen op financiële ondersteuning. Ook die steun is niet direct: dit loopt via de partij in de Tweede Kamer. Landelijke vertegenwoordiging is bepalend voor de vraag of er subsidie beschikbaar is. De partijen incasseren samen jaarlijks 16 miljoen euro, waarvan een deel in de praktijk ten goede komt aan lokale afdelingen.

Niet van deze tijd

Maar de vele lokale partijen zonder banden met Den Haag ontvangen dus geen cent. Dat verschil is niet meer van deze tijd, oordeelde de commissie-Veling. Zij wees erop dat de lokalen steeds meer stemmen trekken en bestuursverantwoordelijkheid dragen. Ook benadrukte de commissie het groeiende belang van de lokale democratie. Het advies was daarom een kleine 7 miljoen euro te verdelen onder zowel lokale partijen als lokale afdelingen.

Wet op de politieke partijen

Maar minister Ollongren vindt het hiervoor te vroeg, zo blijkt uit haar Kamerbrief in reactie op het rapport. Zij wil pas een besluit nemen in het licht van een nieuwe Wet op de politieke partijen (WPP). Dat gaat nog wel even duren. ‘De WPP zal naar verwachting nog deze kabinetsperiode in procedure worden gebracht, maar de voorbereiding zal enige tijd vergen.’

Dan nog houdt de minister een flinke slag om de arm. Er zal ‘worden gekeken naar de vraag of subsidiëring van decentrale politieke partijen op termijn een optie kan zijn’, schrijft Ollongren. ‘Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, dan zal worden bezien hoe dit kan worden georganiseerd op een wijze die rekening houdt met de diversiteit aan decentrale politieke partijen en gemeenten en de grote schaal van de opgave.’

Eerst weer evalueren

Het kabinet brengt wel al de ‘precieze ondersteuningsbehoefte’ in kaart. Ook zou er inmiddels een contactpunt voor lokale partijen zijn opgericht bij ProDemos. Alle ervaringen hiermee wil het kabinet weer evalueren, om vervolgens ‘in enkele regio’s ook lokaal praktische ervaring op te doen met de ondersteuningsbehoefte van de decentrale politieke partijen’.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

1 reactie

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden