VNG verwerpt ultimatum vakbonden

1

Kom weer onderhandelen, is het antwoord van de VNG op het ultimatum rond de nieuwe cao. “De VNG kan niet met alle elf eisen akkoord gaan.”

De vakbonden stelden de vereniging voor een ultimatum. Als de VNG de eisen van de bonden niet tegemoet zou komen, zouden acties volgen. De vereniging zegt al concessies te hebben gedaan, maar “de VNG kan niet met alle elf eisen akkoord gaan”, staat in de uitleg bij de brief aan de bonden.

In dat geval zouden “gemeentelijke werkgevers een soort deelakkoord over de elf eisen van de vakbonden sluiten, terwijl het nog onbekend is wat dit betekent voor de andere eisen van de bonden en of ze die later in een nieuw ultimatum opnemen.” Verder zijn de wensen van de VNG nog nauwelijks besproken, is de kritiek.

Looneis
Het is jammer, schrijft de vereniging. Moeilijke tijden maken het niet onmogelijk samen tot een akkoord te komen. Ultimatums, acties. Daar komen we niet verder mee, stelt de VNG. Ondertussen houdt vakbondsbestuurder Bert de Haas vast aan een looneis van 5,5 procent voor gemeenteambtenaren. Dat is niet onredelijk, vindt De Haas.

“Op dit onderwerp zijn de verschillen het duidelijkst”, antwoordt de VNG. “U eist een structurele salarisverhoging van 2,5% in 2013 en 3% in 2014. Dit is volstrekt onrealistisch. Een loonstijging van totaal 5,5% zou de financiële positie van gemeenten en de werkgelegenheid nog verder onder druk zetten. Daarnaast lijkt uw eis gebaseerd op enkele foutieve aannames over de koopkrachtontwikkeling.”

Verder hebben ambtenaren vanaf begin dit jaar 2 procent meet nettoloon doordat ze minder pensioenpremies betalen.

Kleine groep
De vakbonden zetten zich in voor een kleine groep oud-medewerkers met de eis Artikel 10d:33 te schrappen, dat over de nawettelijke WW van gepensioneerde ambtenaren gaat. Die liep af na 62 jaar en 9 maanden, wat de VNG en de vakbonden afgesproken toen medewerkers op die leeftijd met pensioen konden gaan. “Doordat de AOW leeftijd en de pensioenleeftijd intussen zijn gestegen, leidt deze afspraak nu tot een inkomensgat.” Het schrappen van het artikel zou evenwel veel geld kosten.

“In theorie zouden we dat deels kunnen betalen uit de vrijval voor werkgevers van de pensioenpremie, maar dat zou betekenen dat dit geld gaat naar een koopkrachtverbetering van een relatief kleine groep oud-medewerkers in plaats

van alle medewerkers binnen onze sector”, staat in de brief.

Vakbondsverlof
Ook de uitbreiding van het vakbondsverlof krijgt de handen niet op elkaar in het kantoor van de VNG. De vereniging legt ook de nadruk op de instroom van jonge ambtenaren, terwijl de vakbond inzet op een deeltijd-VUT voor oudere medewerkers.

Dan is er nog het punt van de normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren en het beperken van door de vakbond zo genoemde schijnconstructies. “U wilt het gebruik van payroll terugdringen en uiteindelijk verbieden, maar payroll is geen schijnconstructie maar een wettelijk erkende constructie die werkgevers en medewerkers vrijelijk aangaan. Wij kunnen dit gemeenten en medewerkers niet verbieden.”

En dat is het nog niet, qua eisen. Al met al zou er genoeg te bespreken zijn, mochten de onderhandelaars weer om de tafel gaan.

Over Auteur

1 reactie

  1. VNG: Waar geen wil is is geen weg !!! Zo is dat ook bij de overheid. U ziet welke negatieve effecten het oplevert, maar gaat er niet genoeg tegenin om dat tegen te gaan. Dus gedeeltelijke toestemming om de afbraak nog verder te laten gaan. Jammer dat zo’n vereniging meer lijkt op een democratische schijnconstructie die de hebzucht van de landelijke overheid zelfs in bescherming neemt door die onwil!

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden