Bloembakken, boomspiegels en andere ‘groenparticipatie’

0

Een groene buurt nodigt uit om te bewegen, is goed voor mens, dier en milieu, én helpt in de strijd tegen wateroverlast. Genoeg reden voor deze gemeenten om actief aan de slag te gaan met ‘groenparticipatie’: inwoners die helpen met het aanleggen of onderhoud van groenvoorzieningen.

Adopteer een Haarlemse boomspiegel

In de gemeente Haarlem kun je als inwoner op verschillende manieren groen participeren. Zo is er de mogelijkheid om een boomspiegel te adopteren (een stukje grond rondom een boom voor een woning). Ook kun je er een (gerecyclede) bloembak of een groenstrook verzorgen dan wel een geveltuintje aanleggen. Spaarnelanden, het onderhoudsbedrijf dat zorgt voor een leefbare en goed bereikbare openbare ruimte in Haarlem en omgeving, helpt bewoners daarbij. Zo kijkt ze of de groenstrook geschikt is om te adopteren en denkt ze mee over de invulling van de plannen en geeft ze tips voor beplanting (wat wel en niet geschikt is qua beplanting).

Voorwaarden zijn er trouwens ook: om met een van de bovenstaande groenvoorzieningen te beginnen, moet een aanvraagformulier worden ingediend. Daarbij zijn deze algemene voorwaarden Groenparticipatie (pdf) van toepassing. Daarin staan verschillende rechten en plichten. Wie de boomspiegel verzorgt mag bijvoorbeeld geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken voor het onderhoud of tuinmeubilair op het stukje grond plaatsen en bij verhuizing wordt een andere inwoner geregeld om de verantwoordelijkheid over te nemen.

Voor Amsterdamse inwoners met een groen idee

Amsterdammers met een goed en groen idee kunnen aanspraak maken op de subsidie Groen in de buurt. De gemeente heeft jaarlijks 2 miljoen euro beschikbaar voor groene buurtinitiatieven, zo schreef ze recent. De subsidie is niet bedoeld voor geveltuintjes, wel voor het aanvragen van bijvoorbeeld een aantal vaste plantenbakken, nieuwe boompjes of het opknappen van een plantsoen of parkje in de buurt en bedraagt maximaal 5000 euro per initiatief. Inwoners maken afspraken met een medewerker van het betreffende stadsdeel, bijvoorbeeld wie er betrokken zijn bij het onderhoud en wat er precies komt.

Ook zijn er een aantal groenactiviteiten waar je je als inwoner bij kunt aansluiten en helpt met het onderhoud, zo is er het kilometerslang bloemenlint in Amsterdam Noord, openbaar groen in de buurt en zijn er moestuinen die je kunt onderhouden of aanleggen.

Digitale groenparticipatie

Een goed biodiversiteitsbeleid is nodig voor een groene gemeente. De gemeente Lelystad vraagt daarom bewoners verschillende plant- en diersoorten te melden, via lelystad.waarneming.nl, zodat er een beter inzicht ontstaat in beschermde of juist schadelijke soorten. De gemeente houdt via Facebook het aankomende half jaar een actie waarbij elke maand een andere soort centraal staat. In die periode wordt er aandacht besteed aan een beschermde, zeldzame of schadelijke soort en wordt bewoners gevraagd deze te melden. Zo was in mei bijvoorbeeld de reuzenberenklauw aan de beurt.

Eetbare gemeente

In Groningen is er het project de Eetbare stad, ooit begonnen in een klein zaaltje, inmiddels uitgegroeid tot volwassen project waarbij op verschillende plekken in de gemeente moestuinen voor en door de buurt worden aangelegd. Naar eigen zeggen is Groningen met ruim zeventig initiatieven landelijk koploper. De stad zet zich in voor een groenere gemeente en eetbare stadsinitiatieven.

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden