Steun voor open brief over jeugdzorg

0

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) steunen de gemeenten in hun oproep aan het Rijk om voldoende middelen beschikbaar te stellen voor de jeugdzorg. ‘Extra geld is nu nodig.’ Ook FNV Zorg & Welzijn staat achter de oproep.

In een ‘open brief aan onze inwoners’ overweegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afstand te doen van probleemtaken in het sociaal domein. De BGZJ staat achter de oproep om op te treden als één overheid en de vraag om extra geld. ‘Na jaren van bezuinigingen zijn de grenzen voor de jeugdzorgorganisaties bereikt. Zonder extra geld komen de continuïteit en de kwaliteit van zorg in gevaar en zullen wachtlijsten toenemen.’

Extra geld

De branches, bestaande uit Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC,  roepen beide partijen op er snel uit te komen en het niet zover te laten komen om gedecentraliseerde taken weer ‘terug te leggen’. ‘Niemand is gebaat bij een systeemdiscussie. Die is bovendien ook helemaal niet nodig. Het probleem is helder: de vraag is flink toegenomen terwijl het budget stevig is gekrompen. Het is nu aan het Kabinet om zo snel mogelijk met het enige juiste antwoord te komen op deze brief: extra, en structureel meer geld voor de jeugdzorg,’ aldus Hans Spigt, voorzitter van BGZJ. GGZ Nederland onderstreept het belang van samenwerking met gemeenten: ‘die is hard nodig om de opdracht waar we voor staan te vervullen’.

Positief verrast

FNV Zorg & Welzijn is ‘positief verrast door de stevige woorden die de VNG gebruikt’. Bestuurder Maaike van der Aar in een reactie van de vakbond: ‘Het is nu 3-0 voor goede jeugdzorg. Onze jeugdzorgwerkers voeren al tijden actie en inmiddels hebben werkgevers zich openlijk aangesloten bij onze acties. Nu de VNG de druk nog verder opvoert, kan minister Hugo de Jonge er niet meer omheen. Er moet nú structureel geld bij.’ Dat geld moet dan wel daadwerkelijk naar de jeugdzorg. ‘Het kan niet zo zijn dat werknemers en kinderen hier niets van gaan merken. Het mag niet wegvloeien in de tekorten van de gemeenten.’

Twitter

Ook op Twitter is er veel steun voor de oproep en wordt het standpunt gedeeld dat het niet goed gaat in de jeugdzorg en er extra geld nodig is. ‘Terugdraaien van deze decentralisaties is sowieso een goed plan. Er was voor gewaarschuwd dat dit niet goed zou gaan maar er werd door de politici niet geluisterd naar professionals, ouders e.v.a.,’ aldus jeugdpsychiater Pieter de Nijs. Ook vanuit de politiek is er steun. SP-Kamerlid Maarten Hijink: ‘Duidelijke en volkomen terechte eis van de gemeenten. Te lang heeft ⁦Hugo de Jonge de problemen ontkend. Maak de bezuinigingen op de jeugdzorg nu snel ongedaan zodat kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben!’

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden