‘Schuld en werk bij verstandelijke beperking integraal aanpakken’

0

Het is voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) moeilijk om werk te vinden en te behouden. Zeker als zij kampen met financiële problemen of schulden. Ook zijn interventies op beide terreinen vaak niet op elkaar afgestemd en soms zelfs tegenstrijdig.

Dat blijkt uit het onderzoeksrapport LVB, schulden en werk (pdf). Mensen met een licht verstandelijke beperking ondervinden zowel bij de aanpak van schulden als bij de toeleiding naar werk de nodige belemmeringen. Professionals die mensen begeleiden herkennen de LVB-problematiek vaak niet, onder meer omdat ze niet weten hoe een LVB doorwerkt in het gedrag van mensen. Hierdoor stemmen ze volgens het rapport re-integratie- en schuldhulpinterventies vaak niet op elkaar af en adviseren ze soms zelfs tegenstrijdig.

Betrokken organisaties gaan daarom gezamenlijk aan de slag om de dienstverlening aan mensen met een LVB te verbeteren. Cedris, Divosa, Sociaal Werk Nederland, Federatie Opvang, MEE NL, BPBI, SBCM en NVVK presenteren hiervoor het Actieplan LVB, schulden en werk (pdf). Ze gaan onder meer de komende twee jaar interventies en trainingen met elkaar delen, pilots opzetten en willen de bestaande basiskennis over LVB uitbreiden. Ook moet onder andere via publieke discussies meer aandacht voor het onderwerp komen.

Integrale aanpak

Om de ondersteuning aan mensen met een LVB te verbeteren, moeten professionals kennis beter en vaker met elkaar delen en komen tot een integrale aanpak, vinden de onderzoekers. De organisaties die het actieplan hebben opgesteld, gaan de komende twee jaar intensief samenwerken op dit vlak. ‘Als je concludeert dat ondersteuning van mensen met een LVB niet toereikend is, moet je daar wat aan doen,’ zegt NVVK-voorzitter Marco Florijn. ‘De dienstverlening aan mensen met een LVB is complex en vergt daardoor extra begeleiding.’

Werk en schulden

Zowel in de arbeidstoeleiding als op werkvloeren is er zelden sprake van een werkelijk integrale benadering van schulden en werk, concluderen de organisaties in het actieplan. ‘Het is dus van belang dat de domeinen werk en schulden bij zowel gemeenten en UWV als bij werkgevers nauwer met elkaar verbonden worden. Een belangrijke randvoorwaarde om die ambitie te realiseren is dat het ondersteuningsaanbod om schulden aan te pakken goed functioneert.’

Schuldhulp

De eisen die gemeenten stellen om schuldhulp te krijgen, zoals het invullen van ingewikkelde formulieren of zelfstandig toeslagen aanvragen of corrigeren, blijken bij mensen met een LVB nog vaker een struikelblok vormt om überhaupt hulp te krijgen. ‘Om echt te gaan voorzien in een integrale aanpak is het dus van groot belang dat om te beginnen de hulp bij schulden beter gaat aansluiten op de mogelijkheden van mensen met een LVB,’ aldus het actieplan.

Actualiteitencongres Schuldhulpverlening, 25 september, Utrecht

Het Actualiteitencongres Schuldhulpverlening stelt u in één dag op de hoogte van de meest actuele juridische ontwikkelingen (en jurisprudentie) in de wereld van de schuldenproblematiek.

 

LEES MEER

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden