Samen werklozen met psychische problemen activeren

0

Uitkeringsgerechtigden met geestelijke gezondheidsproblemen ervaren vaak belemmeringen om te gaan werken. Passiviteit kan er vervolgens voor zorgen dat de problemen verergeren. Een klantgerichte en activerende dienstverlening vanuit de sectoren werk en inkomen en de gezondheidszorg kan deze vicieuze doorbreken. Hiervoor is samenwerking nodig.

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat de deze samenwerking moeilijk van de grond komt, onder andere omdat verschillende sectoren verschillende doelen nastreven. De inspectie SZW heeft vorig jaar een landelijk onderzoek gedaan naar de bijdrage van samenwerking aan de dienstverlening voor uitkeringsgerechtigden met psychische problemen.Betere diagnose


Het onderzoek wijst uit dat er een positieve relatie is tussen samenwerking en klantgerichte dienstverlening, voornamelijk als het gaat om de kwaliteit van de diagnose en het bieden van maatwerk. Uit het onderzoek blijkt dat intensieve samenwerking ook bijdraagt aan verschillende aspecten van activerende dienstverlening. Samenwerking zorgt voor een gezamenlijke koers richting werk.Vergoeding


Gemeenten die samenwerken met de gezondheidszorg hebben meer (financiële) mogelijkheden om klanten met psychische problemen te activeren; samenwerking biedt de mogelijkheid bepaalde kosten van de re-integratie, bijvoorbeeld begeleiding door een psycholoog, te vergoeden uit de zorgverzekering. Het meest succesvol wordt blijkens het onderzoek samengewerkt in een opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie, waarbij ggz-professionals in dienst van de gemeente werken.Intensiever


De inspectie oordeelt dat W&I professionals in de praktijk onvoldoende gebruikmaken van intensieve vormen van samenwerking met ggz-professionals bij de begeleiding van klanten met psychische problemen. Hierdoor worden kansen gemist voor een goede dienstverlening en daarmee voor de uitstroom naar werk van deze groep.

Meer lezen over samenwerking tussen gezondheidszorg en W&I? Neem een introductieabonnement op Sociaal Bestek.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden