Maatregelen voor veiligere jaarwisseling: ‘Doe aangifte’

0

Er zijn verschillende maatregelen aangekondigd voor een veiliger verloop van de komende jaarwisseling. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid benadrukt in een brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het belang van het doen van aangifte door hulpverleners en handhavers.

De minister maakt de VNG in zijn brief (pdf) attent op maatregelen die hij eerder aan de Tweede Kamer meldde. De afgelopen jaren zijn verschillende maatregelen genomen om het geweld tegen hulpverleners tegen te gaan. Een voorbeeld daarvan is het verhogen van de strafeis en landelijke afspraken over de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak.

Daders straffen

Daarnaast is er een wetsvoorstel opgesteld dat het hinderen van hulpverleners strafbaar stelt. Dit ligt nu bij de Eerste Kamer. Een wetsvoorstel voor een taakstrafverbod bij geweld tegen functionarissen met een publieke taak gaat deze maand in consultatie. Maar, zo benadrukt de minister, ‘om deze maatregelen te kunnen toepassen en daders te kunnen straffen is het van belang dat er aangifte wordt gedaan’.

Uit bijeenkomsten en gesprekken met hulpverleners, zoals brandweerleden en boa’s, blijkt dat zij niet altijd weten dat aangifte kan worden gedaan zonder dat de naam en het adres van het slachtoffer bekend worden. De minister verwijst daarom alle werkgevers en functionarissen met een publieke taak naar de site agressievrijwerk.nl over de aanpak van agressie en geweld op de werkvloer. ‘Ieder geval waarin aangifte onnodig achterwege blijft, is er een te veel.’

Feestelijke jaarwisseling

Grapperhaus en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat informeerden eerder de Tweede Kamer. In die brief belichten zij de uitkomst van evaluaties, feiten en cijfers en de stand van zaken. Daarnaast worden verschillende maatregelen aangekondigd die ‘bovenop de bestaande aanpak bijdragen aan een meer veilige en feestelijke jaarwisseling voor iedereen’.

Zo wordt het gevaarlijkste consumentenvuurwerk verboden (vanaf de jaarwisseling volgend jaar) en wordt de levering van veiligheidsbrillen en lonten verplicht bij de verkoop van consumentenvuurwerk. En nog dit jaar wordt het Vuurwerkbesluit aangepast, zodat gemeenten voor aankomende jaarwisseling een vuurwerkverbod binnen hun grenzen kunnen afkondigen.

Wisselende ervaring

Uit de brief blijkt verder dat de jaarwisseling wisselend wordt ervaren door de vier grote steden, de G40 en kleinere gemeenten. ‘Daarbij verschilt ook de situatie in het westen en het oosten en noorden van het land.’ De grote steden geven aan dat ze geen daling zien in de hoeveelheid meldingen, incidenten en schade. De G40 zijn juist een stuk positiever, vinden dat de genomen maatregelen hun vruchten afwerpen en noemen de jaarwisseling ’rustig’ en een ‘feest’.

Bijna alle gemeenten die pleiten voor landelijk beleid rondom een verbod op consumentenvuurwerk zijn gelegen in het westen. De oostelijk gelegen G40-gemeenten herkennen zich niet in de discussie over de jaarwisseling en blijven die als een mooie traditie zien.

Lokaal vuurwerkverbod

De bewindspersonen schrijven dat ze ruimte willen bieden voor initiatieven van gemeenten om de vuurwerkoverlast tijdens de jaarwisseling verder in te perken. Het instellen van een lokaal vuurwerkverbod wordt mogelijk door het aanpassen van het Vuurwerkbesluit, nog voor komende jaarwisseling. ‘Het Vuurwerkbesluit wordt aangepast teneinde buiten twijfel te stellen dat gemeenten hun autonome verordenende bevoegdheid kunnen aanwenden om in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast het gehele grondgebied van de gemeente aan te wijzen als gebied waar geen vuurwerk mag worden afgestoken.’

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden