Aanbestedingsregels vaak niet gehonoreerd

1

De opdrachten zijn Europees aanbestedingsplichtig, maar dat kan gemeenten vaak niet schelen. Hoe kleiner de gemeente, hoe eerder de regels in de wind worden geslagen.

Uit de zogeheten Nalevingsmeting van het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie blijkt dat kleine gemeenten van alle opdrachten maar 14 procent Europees aanbesteed. Middelgrote gemeenten doen dit in 28 procent van de gevallen. Grote gemeenten besteden 60 procent van hun opdrachten Europees aan.
Departementen en provincies doen het vaker Europees. Als het om hogere bedragen gaat, dan wordt eerder Europees aanbesteed. In vergelijking met eerdere jaren wordt ook meer aanbesteed op deze manier.
Aanbevelingen

De capaciteit van de overheidsorganisaties de cultuur die heerst zijn doorslaggevend voor het wel of niet Europees aanbesteden. De  rapportage doet ook een paar aanbevelingen voor overheden:
– Kies een heldere definitie van het begrip aanbestedingsplicht;
– Maak successen zichtbaarder;
– Laat het bestuur een voorbeeldrol vervullen;
– Maak het als bestuur zo eenvoudig mogelijk voor de aanbestedende dienst.

Over Auteur

1 reactie

  1. Duhhhh

    Leuk deze informatie maar dit artikel wekt de – mijns inziens onjuiste – indruk dat de kleine gemeenten dus niet regelinteger werken terwijl de oorzaak voor het minder vaak Europees aanbesteden bijna vanzelfsprekend samenhangt met het feit dat de omvang van de werken, leveringen of diensten inde meeste gevallen onder de drempel voor Europese aanbestedingen blijft……

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden