Aanbevelingen voor een beheersbare jaarwisseling

0

Een veilige jaarwisseling is gebaat bij maatregelen op het gebied van alcoholbeleid. Door ook ouders in deze periode aan te spreken met de campagne ‘Hoe pak jij dat aan?’ ontstaat nog meer impact.

Ouders hebben invloed op het alcoholgebruik van hun kind. De campagne 'Hoe pak jij dat aan?' maakt ouders daarop attent. Via de GGD, instelling voor verslavingszorg of de lokale projectleider alcoholmatiging kunnen gemeenten de campagne inzetten.

Campagne 'Uw kind en roken, drinken en blowen – Hoe pak jij dat aan?'
De campagne 'Uw kind en roken, drinken en blowen. Hoe pak jij dat aan?' van het Trimbos-instituut en Stivoro maakt ouders attent op de invloed die ze hebben op het voorkomen van (riskant) middelengebruik door hun kind. Op 8 december start een deelcampagne, toegespitst op de feestdagen in december. Het doel is dat ouders op tijd en openhartig praten met hun kind en duidelijke regels stellen over middelengebruik.

Op de website www.hoepakjijdataan.nl is voor ouders veel informatie te vinden, waaronder concrete tips voor de feestdagen. Ook is er een gratis online cursus 'Praten met uw kind' op de site. Ouders kunnen daarmee oefenen hoe zij met hun kind op een goede manier kunnen praten over roken, drinken, blowen.

Wat kan de gemeente doen?
Als gemeente kunt u meer informatie krijgen over de campagne via GGD'en en instellingen voor verslavingszorg. Deze regionale instellingen kunnen de campagne een invulling op maat geven met behulp van het campagnemateriaal. Dat zijn ondermeer ouderbrochures, posters, ouderbijeenkomsten, advertorial en persbericht. En verder:

  • Schenk of promoot Happy Drinks
    Ouders en horeca kunnen geïnformeerd worden over de Happy Drinks, het alcoholvrije alternatief met een kick. Op de website www.happydrinks.nl is alles over deze feestelijke cocktails te vinden. Ook op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie misstaan deze drankjes niet.
  • Tips voor samenwerking tussen veiligheids- en gezondheidspartners
    In het geactualiseerde infosheet Voorkom Total loss met oud en nieuw staan aanbevelingen, voorbeelden en tools voor de organisatie van een veilige en gezonde jaarwisseling.

Negen andere aanbevelingen voor een beheersbare jaarwisseling:

1. Beschouw de jaarwisseling als een grootschalig evenement met ernstige risico’s voor de openbare orde.

2. Breng zowel de ‘hotspots’ -plaatsen die kwetsbaar zijn voor ongeregeldheden – in kaart als de ‘hot shots’ – de potentiële daders.

3. Haal de daders uit de anonimiteit. Bijvoorbeeld door de inzet van een horecapreventieteam, het plaatsen van camera’s op voertuigen van hulpdiensten of op de kleding of helm van individuele surveillanten op probleemlocaties.

4. Begin tijdig (liefst maanden van tevoren) met de voorbereiding en werk cyclisch.

5. Lever lokaal maatwerk, maar denk ook aan regionale afstemming (bijvoorbeeld via de veiligheidsregio).

6. Tolereer geen geweld en agressie tegen hulpverleners (meldingsplicht, straatverbod of gebiedsverbod voor daders bij de volgende jaarwisseling).

7. Zorg voor een eenduidige registratie van informatie ten behoeve van de analyse en evaluatie.

8. Zet in op cultuurverandering tijdens de jaarwisseling. Bijvoorbeeld door consequenties van wangedrag te benoemen, burgerparticipatie te vergroten, voorlichting te bieden en activiteiten die een alternatief vormen voor overlastgevende groepen te stimuleren.

9. Vergroot de handhavinginspanningen op vuurwerkoverlast.


Kennisbank Handhaving

Ook belangrijk in deze tijd van het jaar: toezicht op brandbare versieringen. Waar moet de gemeentelijke handhaver op lertten? Lees meer >>

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden