BAR-gemeenten presenteren ‘BAR-beter’

1

Onder het motto ‘samen staan we sterker’ bouwen de BAR-gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hun samenwerking verder uit. Behoud van eigen lokale identiteit en dienstverlening dichtbij de burger zijn het uitgangspunt.

De samenwerkingsplannen van de drie gemeenten zijn beschreven in het document ‘BAR-beter’.

Ook de BAR-gemeenten staan voor grote uitdagingen. De gemeenten zien in dat de nieuwe taken en te verwachten bezuinigingen een zware wissel zullen trekken op de individuele gemeente.  Door intensiever samen te werken, kunnen zij die uitdagingen het beste aangaan is de overtuiging in Zuid Holland . Het document ‘BAR-beter’ geeft richting aan hun samenwerkingsproces. ‘BAR-beter’ is een vervolg op ‘BAR-goed’ uit 2007.

Maatwerk mogelijk
Efficiënt samenwerken en maatwerk per gemeente kunnen goed samen gaan, zo is de overtuiging van de colleges van burgemeester en wethouders. De gemeenteraden en colleges maken ook in de toekomst hun eigen keuzes voor de lokale samenleving.

Loket dichtbij
Burgers worden in de eigen gemeente geholpen. In Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk blijft dus gewoon een volwaardig loket voor dienstverlening. Het doel van de drie gemeenten is helder: het enige dat de burger mag merken van de BAR-samenwerking is een snellere, goedkopere en betere service. Aan de balie en via internet.

Positie van de burger
De drie gemeenten willen burgers helpen bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor de samenleving. Dit betekent dat de gemeentelijke organisaties vraaggericht moeten werken. Het kan ook betekenen dat de gemeenten bepaalde taken niet meer zelf uitvoeren. Er zijn tal van voorbeelden waar burgers nu al hun verantwoordelijkheid nemen. Denk aan buurtpreventie, welzijnsactiviteiten, het organiseren van evenementen, beheer van de buitenruimte en zorg.

Duidelijke vervolgstappen
De colleges van burgemeester en wethouders hebben positief besloten over ‘BAR-beter’. Het woord is nu aan de gemeenteraden. ‘BAR-beter’ is overigens nog geen concrete keuze voor een bepaald samenwerkingsmodel. Een besluit daarover volgt eind 2012. De samenwerkingsoperatie moet in 2015 afgerond worden

Over Auteur

1 reactie

  1. Zeer interessant is het recent verschenen uiterst kritische rapport van de rekenkamercommissies van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk over de huidige samenwerking. Vreemd dat het in het persbericht niet is genoemd.
    Er valt volgens hen nog veel te verbeteren. Vooral de gemeenteraden zouden er meer bij betrokken moeten worden en zijn, net als de inwoners.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden