Onderzoek: Ambtelijke fusie leidt tot slagkracht

0

Drie kleine gemeenten; één ambtelijke organisatie. Een bestuurskrachtonderzoek leert dat Blaricum, Eemnes en Laren daar beter van zijn geworden.

De zogeheten BEL-gemeenten zijn ambtelijk gefuseerd, en dat

volledig. De medewerkers vallen onder één begroting en één organisatie.

Tegelijkertijd hebben de gemeenten ieder nog een eigen college en gemeenteraad.

Er is dus geen sprake geweest van een herindeling.

Eigenheid

Adviesbureau Twynstra Gudde is gevraagd te kijken naar de

prestatie die voortkomen uit deze manier van samenwerken. Daarnaast is

onderzocht of de kleine gemeenten in ’t Gooi hun eigenheid hebben behouden en

zo herkenbaar zijn gebleven voor hun inwoners. 

Het bureau komt met lovende conclusies. “Deze

gemeenten hebben anno 2011 laten zien dat zij:

– hun eigenheid in de samenwerking hebben behouden en dat er

in de samenwerking oog is voor de couleur locale van Blaricum, Eemnes en Laren.

Dat ‘samenwerken en krachtenbundeling’ niet ten koste zijn gegaan van de eigenheid

maar dat het heeft bijgedragen aan meer slagkracht bij het realiseren van hun

eigen opgaven

– een slagkrachtige ambtelijke organisatie hebben neergezet

die zakelijk en professioneel uitvoering geeft aan de gemeentelijke taken en de

lokale ambities van de gemeentebesturen

– zij samen met regionale partners actief werken aan de

realisatie van hun opgaven en daar waar de omvang van de taak vraagt om een groter

schaalniveau, deze gemeenten de kennis en de capaciteit hebben om met regionale

partners invulling te geven aan deze taak.”

Taken

De BEL-gemeenten lopen voorop met deze manier van

samenwerken, die wint aan populariteit. Wat dat betreft is het leerzaam te zien

welke taken zij gezamenlijk uitvoeren. Het gaat om dienstverlening, inkoop en

aanbesteden, handhaving en burgerparticipatie. Let wel, de gemeenten zijn al

sinds 2005 bezig om deze gezamenlijke organisatie van de grond te krijgen.

De bestuurders van Blaricum, Eemnes en Laren maken jaarlijkse

afspraken over de uitvoering van de taken. Het gaat dan om

dienstverleningsovereenkomsten en opdrachten voor projecten,

gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld.

Door de samenwerking worden efficiencyvoordelen

behaald, volgens het onderzoek. Opvallend: het rapport (PDF) is gespeend van kritiek.

De conclusie: door de positieve uitkomst van het onderzoek is een herindeling

overbodig. Dit terwijl een fusie oorspronkelijk wel de bedoeling was.

Bestuurskracht

Voor het bepalen van de bestuurskracht is documentenonderzoek gedaan en

een groot aantal interviews en enquêtes gehouden. Het doel van dit soort

metingen is te zien of een gemeente of samenwerkingsverband de taken goed weten

uit te voeren.

Grote Dag van de Kleine Gemeenten

Hoe bouw je mee aan een slagvaardige, efficiënte organisatie? Het jaarlijkse congres van Gemeente.nu geeft richting. Lees verder >>

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden