Provincie maant gemeenten tot nieuwbouwafspraken

1

Het college van GS vraagt de Gelderse gemeenten nogmaals om per regio afspraken te maken over de aantallen nieuw te bouwen woningen per gemeente.

Vooral in regio’s waar sprake is

van een forse overcapaciteit aan bouwplannen, moet deze verdeling rond

zijn voordat gemeenten nieuwe bestemmingsplannen maken voor

grootschalige bouwlocaties.

Het Gelders college verzoekt dergelijke

plannen niet in procedure te brengen voordat de regionale verdeling

definitief is. Gebeurt dit toch, dan overweegt het provinciebestuur

daartegen een zienswijze in te dienen. Dit schrijft het college in een

brief aan alle gemeenten.

Regionale verdeling in 2012 klaar
Gedeputeerde

Staten geven de gemeenten nu tot 2012 de tijd om gezamenlijk regionale

plannen te maken waarin staat welke woningen waar gebouwd worden om in

de behoefte te voorzien. De provincie had afgesproken met de gemeenten

dat deze regionale verdelingsplannen al eerder klaar zouden zijn.

Hoewel de meeste regio’s daarin flinke stappen hebben gezet, is het nog

niet overal gelukt om definitieve afspraken te maken.

Aanbod groter dan behoefte

De afspraken zijn het

van belang omdat in de meeste Gelderse regio’s de bouwplannen ver

uitstijgen boven de woningbehoefte. De provincie vreest dat dit leidt

tot ongewenste gevolgen, zoals leegstand en verpaupering, risicovolle

voor investeringen en ongewenste concurrentie tussen bouwlocaties en

gemeenten onderling.

Over Auteur

1 reactie

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden