Spies: Onderzoek naar transformatiefonds kantoren

0

Momenteel becijfert het Rijk wat de mogelijkheden zijn van een regionaal sloop- en herstructureringsfonds voor leegstaande kantoorgebouwen.

“Hoewel er diverse goede initiatieven genomen worden om het structurele overaanbod van kantoren op de markt terug te dringen, is het ook van belang ook de aanwas van nieuwe kantoren te matigen”, schrijft minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. “Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de vraag naar nieuwe kantoren op goede locaties met het juiste concept zal blijven bestaan. Dit vergt een goede afstemming met betrekking tot ruimtelijke sturing.”

Permanente leegstand

Het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren moet daarin voorzien. Binnen deze niet bindende afspraak is ook opgenomen te werken aan het zogeheten ‘kantorenfonds’. Het probleem van blijvende leegstand wordt namelijk deels veroorzaakt omdat de eigenaren van de gebouwen geen geld hebben om ze te slopen of transformeren.

Ook het aanpassen van het Bouwbesluit en het permanent maken van de Crisis- en herstelwet moeten helpen dit probleem te verminderen. “Er ligt ook het voornemen de Leegstandswet aan te passen, zodat de termijn van tijdelijke verhuur verhoogd wordt van vijf naar tien jaar voor woningen in een kantoorgebouw”, schrijft Spies.

“Eén en ander maakt tijdelijke herbestemming en transformatie eerder rendabel, gezien de investeringskosten die gepaard gaan met transformatie meestal niet binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend.”

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden