Stappenplan beveiliging lokale bestuurders

6

Agressie en geweld. Het overkomt steeds meer burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden. Daarom is een stappenplan gemaakt om de beveiliging van lokale politici te verbeteren.

Uit onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de burgemeesters en wethouders heeft te maken met bedreiging en vijf procent met fysiek geweld. Gemeenteraadsleden hebben ook te maken met agressie en geweld, maar in mindere mate. Zeven stappen moeten dit probleem verzachten:

1) Beleid formuleren:

• Onderwerp afbakenen, grenzen bepalen en beleid bekrachtigen
• Mediabeleid bepalen en woordvoerder(s) aanwijzen

2) Preventieve maatregelen nemen:

• Risicoanalyse opstellen: generiek en per beleidsgebied, eventueel per persoon

• Communicatie, trainingen en protocollen opzetten

• Zonodig actief beveiligen

3) Voorbereid zijn op incidenten:

• Ketenafspraken maken met gemeente(n), politie, OM en NCTb

• Opvang, nazorg en repressie voorbereiden

• Meld- en registratiesystemen op (laten) zetten

• Sanctiebeleid bepalen

4) Maatregelen blijvend uitvoeren:

• Voorgenomen maatregelen en protocollen uit laten voeren

• Operationele risicoanalyses (laten) uitvoeren

• Incidenten intern regelmatig bespreken

• Signaleren vermijdingsgedrag bij collega-bestuurders

5) Actief communiceren:

• Normen blijven uitdragen

• Genomen besluiten toelichten en uitleggen aan betrokkenen

• In gesprek blijven met ‘lastige’ personen 

6) Handelen bij incidenten en bedreigingen:

• Protocollen volgen, opsporing faciliteren en wijzen op de Vertrouwenslijn

• Incidenten analyseren, registreren en nabespreken met slachtoffer

• Sancties afwegen, bij strafbaar feit aangifte doen en schade verhalen 

7) Controleren op uitvoering en effectiviteit:

• Incidenten systematisch evalueren

• Per zittings- of collegetermijn uitgangspunten herijken

• Processen controleren en jaarlijks evalueren naar aanleiding van incidenten

• Waar nodig beleid en/of maatregelen bijstellen 

De handreiking met het stappenplan kwam tot stand door samenwerking van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie.

Over Auteur

6 reacties

 1. Super, eindelijk een plan waarmee we ons kunnen beveiligen tegen de lokale bestuurders.

  Super 😉

 2. Mooi zo. En wordt hetzelfde protocol dan ook voor bedreigde en overvallen burgers gevolgd?

 3. Het lijkt erop of de “bestuurders” zich zelf een ander mensbeeld aanmeten dan de gewone mensen of ambtenaren. Ik zie bijv. niet hoe de uitveorende van besluiten van bestuurders meer/ beter worden beschermd, de ambtenaren dus.

  Als je dan ook het declaratiegedrag, vriendjespolitiek, (bij) baantjes- gunning en andere wereldvreemde gedragingen meeneemt vraag ik me af of die bestuurders niet eerst aan anderen moeten denken dan aan zich zelf

 4. Wim van der gugten op

  Wanneer onze almachtige burgemeester Hr Jos wienen vind dat krakers wel en ik niet mijn panden mag gebruiken moet je die man dan gaan beschermen of is het beter die man in te delen bij de plantsoenen dienst?
  Ik ben namelijk best wel boos omdat ik door die man meer dan 300.000 euro schade heb geleden,en hij mij nog steeds geen schade vergoeding wil toekennen.

 5. en wie beschermd de burger voor bedreiging en fysiek geweld die door derde in opdracht werken en zijn ingeschakeld door ambtenaren en B&W en hoofd politie omdat ze onbehoorlijk bestuur doordrukken???

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden