Opinie De 5 meest gelezen opiniestukken van 2019

0

Welke blogs zijn het afgelopen jaar het meest gelezen op Gemeente.nu? De top 5 opiniestukken op een rij. Het sociaal domein en de Omgevingswet waren in ieder geval ‘hot topic’.

1. Gemiste kansen bij subsidies sociaal domein – Martijn Arnoldus

Het sociaal domein kent nogal wat subsidies voor vernieuwende lokale initiatieven. Gemeenten laten hier kansen liggen. Willen de regelingen zichtbaar bijdragen aan duurzame veranderingen, dan moeten ze worden ingebed in een bredere infrastructuur. Dat is een van de eerste conclusies van een lopende verkenning van zo’n 35 regelingen voor innovatiesubsidies. Uit de eindresultaten wordt later overigens duidelijk dat het nut van gemeentelijke subsidies in het sociaal domein doorgaans lastig hard te maken valt.

2. Omgevingsplan is een nest vol met koekoekseieren – Frans Tonnaer

Het toekomstige omgevingsplan is net zoals het huidige bestemmingsplan een gemeentelijke verordening. Decentralisatie zou een prominente rol spelen, maar de overkoepelende wetgeving doet het tegenovergestelde. Daardoor wordt de verordenende rol van de raad aangetast.

3. We betalen ons scheel aan het apparaat – Rob Janssen

We leven toch in een bijzonder land. Toen de jeugdzorg, die al verre van vlekkeloos functioneerde, werd overgeheveld naar de gemeenten, ging dat gepaard met een besparing van een klein half miljard.

Een eervolle vermelding ook voor een ander opiniestuk van blogger Rob Janssen dat hoog scoorde: Participatie? De overheid weet het ook niet.

4. Bekendmakingen en registratie opnieuw op de schop – Rob de Greef

Hoewel met spanning gewacht wordt op de aangekondigde wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in relatie tot de democratische legitimatie, is al een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gezonden dat van invloed is op deze wet. Dit voorstel kent grofweg drie wijzigingen die van toepassing zijn op gemeenschappelijke regelingen.

5. Invoeringsmoment Omgevingswet doet er niet toe – Michiel Louweret

Ondanks geruchten over uitstel staat de Omgevingswet vooralsnog gewoon gepland voor 2021. Aan gemeenten de taak om verstandige keuzes te maken. Wat we nodig hebben, is veel meer oog voor de gezondheid van mens en organisatie. Onszelf blindstaren op een datum is onzinnig.

Bonus: Onbewust wordt steeds vaker Europees aanbesteed – Willem A. Janssen

De bonusblog kwam deze week binnen met een vliegende start. Als de waarde van een overheidsopdracht de drempel overschrijdt, dan gelden ‘zwaardere’ Europese regels in plaats van nationale aanbesteding. Dat is steeds vaker het geval. En daar wordt helaas niet goed over en nagedacht, blogt onze kenner op dit gebied,

Whitepaper | Samen stad maken biedt inspiratie voor de leefbare stad

Samen stad maken is een handreiking aan alle partijen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van steden. Beleidsmakers, bestuurders, ontwikkelaars, corporaties, beleggers, bewoners, ondernemers, investeerders, bouwers, initiatiefnemers, instellingen, onderwijs, waterschappen, noem maar op. Door ideeën te delen, elkaars kennis te benutten, elkaar te betrekken bij de ontwikkeling en samen de opgave te formuleren voor de stad, zoals we die voor ogen hebben, maken we onze steden toekomstbestendig, leefbaar en aantrekkelijk.
Download whitepaper

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden