Hoe de Wob zich verhoudt tot andere wetten

2

Moet openbaarheid de regel zijn of is het beter de normenhiërarchie van de regelgeving te volgen? De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) blijft voer voor juridische discussies.

Jurist Franca Schoeree is in deze materie gedoken. “De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft  in een viertal zaken uitspraak gedaan betreffende de verhoudingen tussen de algemene openbaarheidsregeling welke is neergelegd in de Wob en de uitzonderingsgronden op deze algemene regel, welke onder andere zijn neergelegd in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg), de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb), de Wet politiegegevens (Wpg) en artikel 365 Wetboek van Strafvordering (WvSv)”, begint Schoeree haar uitleg.

Wetsvoorstel

De jurist zet de implicaties van de uitspraken uiteen. Vervolgens kijkt ze hoe dit zich verhoudt tot het initiatiefwetsvoorstel van Kamerlid Mariko Peters van GroenLinks. Peters vindt dat de uitzonderingsgronden de transparantie van de overheid in de weg staan. Openbaarheid van informatie moet weer leidend worden. “Dit is opvallend”, stelt Schoeree, “Omdat de normenhiërarchie van regelingen bepaalt dat een specifieke regeling voorrang heeft boven de algemene regeling.”

Er moet steeds vaker worden beoordeeld of een specifieke regeling boven de algemene Wob staat, concludeert de jurist. Met de initiatiefwet van Peters lijkt het Kamerlid “de normenhiërarchie van de regelgeving te negeren, maar ook de door de Afdeling ingezette lijn over de verhouding tussen de Wob en andere wetten te willen verlaten.”

Over Auteur

2 reacties

  1. Jan de Vries op

    Inderdaad, de Archiefwet. Overigens lijkt me die doorbreking normenhi?rarchie nu juist het punt waarom deze initiatiefwet geen kans maakt althans niet zou mogen maken! En nu GL een kleine oppositiepartij is geworden is het vermoeden wel gewettigd dat het ook zo zal aflopen…

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden