Gemeenten besteden 15% meer aan ICT

3

De gemiddelde ICT-kosten per inwoner zijn in een jaar tijd met 15% gestegen. Daardoor komen deze kosten uit € 78,-. Over de periode 2008 – 2011 zijn die per inwoner gestegen met 10%.

Dit blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten 2012 van M&I/Partners. Deze benchmark gaat in op de gegevens van boekjaar 2011. 

De ICT-kosten per inwoner schommelden jaren tussen de € 62,- en € 71,-. In 2008 daalden deze kosten naar € 64,- en in de jaren daarna was er sprake van een geleidelijke groei tot € 68,- in 2010. In 2011 is er sprake van een trendbreuk: de ICT-kosten per inwoner bedragen dan € 78,-. Een stijging van maar liefst 15%.

Waar in de loop der jaren een verschuiving in kosten plaatsvond van hardware en datacommunicatie naar software en personeel zien we in 2011 het omgekeerde: een forse stijging van met name de hardwarekosten. Jos Smits,  principal adviseur M&I/Partners: “Waar gemeenten sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 investeringen hebben uitgesteld, zien we nu het effect van achtergestelde investeringen. Er vindt duidelijk een inhaalslag plaats. Daarnaast moeten gemeenten blijven investeren in landelijke ontwikkelingen zoals het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma), ICT wordt gezien als middel om te bezuinigen”. 

Aantal inwoners en ICT-kostenniveau
De ICT-kosten per inwoner bedragen voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners € 70,- en voor gemeenten met meer dan 100.000 inwoners € 82,-. Het veronderstelde schaalvoordeel van grote gemeenten is dus niet terug te vinden in de ICT-kosten.

Wilfred van der Schaaf, projectleider van de ICT Benchmark Gemeenten: “We schrijven dit verschil toe aan een aantal factoren. Enerzijds resulteert de complexiteit van een grotere gemeente tot een grotere formatie informatiemanagement. Een andere verklaring is het niveau van de ICT-dienstverlening: de continuïteit en betrouwbaarheid is groter dan bij kleinere gemeenten”. Maar ook daar kunnen vraagtekens bij gezet worden. In de basis verschilt het informatiemanagment niet tussen grote en kleine gemeenten. En het is ook (nog) niet aangetoond dat het bij kleinere gemeenten vaker misgaat dan bij grotere.

Op één kostenaspect scoren de kleine gemeenten hoger: softwarekosten. Dit komt doordat grote gemeenten meer zelf doen en kleine gemeenten via softwarediensten relatief meer uitbesteden. Op zich ook opvallend omdat het hier vaak gaat om oplossingen voor standaard zaken die per gemeente nauwelijks verschillen. 

Minder ambtenaren, meer ICT-werkplekken

Opvallend is de daling van het gemiddeld aantal medewerkers (in fte) per gemeente. Ten opzichte van de ICT Benchmark van vorig jaar is er sprake van een daling van ruim 12%. “Het effect van bezuinigingen op het ambtelijk apparaat is duidelijke zichtbaar”, licht Smits toe. 

Ondanks de afname van het gemiddeld aantal medewerkers per gemeente is het gemiddeld aantal ICT-werkplekken per gemeente beperkt gestegen. Het gemiddeld aantal ICT-werkplekken per medewerker is 1,4 ICT-werkplek per medewerker (in fte). Ten opzichte van vorig jaar is dat een stijging van circa 16,4%. Wilfred van der Schaaf: “Gebleken is dat er per medewerker meer ICT-werkplekken worden aangeboden. Bijvoorbeeld naast een ‘vaste’ ICT-werkplek ook een laptop en/of een tablet PC”.

Over Auteur

3 reacties

  1. Willem van Ravestijn op

    Je moet de ICT kosten niet los zien van het totaal aan bedrijfsvoeringskosten. Als het goed is zijn die omgekeerd evenredig: ICT kosten stijgen, bedrijfsvoeringskosten dalen. Als dat niet zo is, dan doe je iets niet goed. Bel mij dan, kijken we ernaar. 06-23023870.

  2. Voor inwoners van gemeenten biedt de digitalisering niet altijd onverdeeld gemak. Sinds veel loketten digitaal zijn geworden en veel minder personeel beschikbaar is om de client werkelijk te woord te staan, is de toeloop bij hulpverlenings-instellingen toegenomen. In ieder geval voor nieuwkomers, die bij aankomst noch de cultuur noch de taal beheersen.

  3. Blijft opvallend dat kleinere gemeentes steeds goedkoper blijken dan grotere gemeentes en dat er toch voor schaalvergroting wordt gepleit omwille van de kostenbesparing..

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden