Raadsleden kiezen waterschappen

2

De kandidaten voor de waterschappen worden niet meer direct maar via de gemeenteraaden gekozen, als het aan staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu ligt.

Zijn plan om de waterschappen op deze manier te voorzien van medewerkers ligt nu in de Tweede Kamer. Voor de indirecte verkiezing moet de Waterschapswet worden gewijzigd.

De reden voor de wijziging is de lage opkomst van burgers tijdens de verkiezingen voor de waterschappen. Het kabinet wil dat er democratische controle blijft op het functioneren van de waterschappen. Vandaar de verkiezingen via de gemeenteraden.

De volgende verkiezing voor de waterschappen, in 2012, vervalt. In 2014, na de gemeenteraadsverkiezingen, worden de waterschappen voor het eerst indirect gekozen.

Over Auteur

2 reacties

  1. Volstrekt onzinnig natuurlijk. De burgers hebben met een opkomst van 30% al lang aangegeven niet ge?nteresseerd te zijn in de bestuursvorm Waterschappen. Hoe duidelijk kun je zijn als burger? Terecht, want het is een volkomen achterhaalde bestuursvorm uit het jaar 1200. Bovendien hebben de waterschappen al vaker laten zien niet behendig genoeg te zijn om behoorlijke verkiezingen te organiseren.
    Gewoon opheffen dus en de belangrijke taak onderbrengen bij Provincie of RWS. Dat scheelt heel wat geld en de democratische controle ligt weer gewoon bij de burger. Maar ja, welke politicus durft dat tegen zijn “gekozen” (??) partijgenoot bij een waterschap te zeggen?

  2. hebben de waterschappen specialistische kennis?
    meer dan de gemeenten, provincies?
    die dreigt verloren te gaan bij opheffing vermoed ik.
    ben benieuwd.