Bonden eisen overleg over ambtenarenstatus

0

Ambtenaren vertegenwoordigd in de SCO, Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel, eisen in kort geding op overeenstemming gericht open en reëel overleg met minister Plasterk van Binnenlandse zaken.

Aanleiding is het wetsvoorstel dat de ambtenarenstatus wil afschaffen dat dinsdag 8 november in de Eerste Kamer voorligt. Het kort geding vindt plaats op 3 november bij de rechtbank in Den Haag.

Han Busker, dagelijkse bestuur FNV: “De ingrijpende wijzigingen in de rechtspositie van ambtenaren kunnen en mogen niet zomaar doorgevoerd worden zonder een open en reëel overleg met de bonden. Ambtenaren die er iedere dag weer voor zorgen dat het vuilnis wordt opgehaald, de brand wordt geblust en de polder niet onderstroomt, hebben ook recht op een normaal overleg over de voorwaarden waaronder zij hun werk doen. Net als alle andere werkenden in Nederland.”

Rop-regeling
In diverse brieven hebben de ambtenarenbonden minister Plasterk en zijn voorgangers verzocht in te gaan op het verzoek om een overleg in de zin van de Rop-regeling. Deze regeling verplicht, volgens de SCO, de minister tot het houden van open en reëel en op overeenstemming gericht overleg te voeren over de inhoud van het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren. Dat het wetsvoorstel uitdrukkelijk bepaalt dat de Rop-regeling op de behandeling van dat wetsvoorstel niet van toepassing is, doet daaraan niet af. Zolang een wetsvoorstel geen wet is, kan het de voor de behandeling van zo’n wetsvoorstel geldende regels niet negeren, vinden de

Daarnaast hebben de SCO de minister gevraagd om in ieder geval toe te zeggen te wachten met ondertekening van het wetsvoorstel tot de rechter uitspraak heeft gedaan over de vraag of de minister zich moet houden aan de verplichting tot open en reëel overleg vooraf, zoals de Rop-regeling dat voorschrijft.

Initiatiefwet

In de Eerste Kamer is gisteren opnieuw gedebatteerd over de initiatiefwet die in 2010 is ingediend door twee leden van de Tweede Kamer van D66. Zij willen de ambtenarenstatus afschaffen.

De overheidsbonden zijn van mening dat deze wet zijn doel voorbij schiet en de situatie niet gelijk zal trekken, maar eerder complexer maakt. Een deel van de ambtenaren blijft de ambtenarenstatus behouden. De mensen die deze status verliezen, krijgen nog met allerlei uitzonderingen te maken, zoals een beperking van hun grondrechten, een eenzijdig vastgesteld ambtelijk statuut en de politiek blijft het voor het zeggen houden binnen de medezeggenschap. Ook blijft de politieke invloed op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren bestaan.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden