Opinie Snelle actie eist grondige beleidsvoorbereiding

0

Regie brengt in 2013 weer meer gemeenten midden in de samenleving. Snelheid van handelen tussen opvattingenspagaat van “laat ons met rust” en “waar is de gemeente” is geboden.


– VISIE –

Piet van Mourik

Netwerken verschillen in normen en waarden, kunnen snel komen en gaan, kunnen snel iets bereiken, kunnen zich met elkaar verbinden en kunnen elkaar uitsluiten. Al deze netwerken vragen een maatschappelijk plekje waarvoor ze stante pede ruimte vraagt. Maar hoe reageert de gemeente razendsnel op een op geweld gericht “hooligans” netwerk?

De wereld van vandaag

Aangewakkerd door sociale media neemt de netwerkexplosie van de samenleving exponentieel toe. Zestig jaar geleden namen mensen hooguit deel in 10 netwerken waarin hun identiteit niet wijzigde. Vandaag de dag kunnen er dat wel 100 zijn waarbij mensen schakelen met hun identiteit. Zo vertelde mij laatst een notaris dat hij na het werk aanwezig was bij een Rotarybijeenkomst en daarna met enkele leden van zijn motorclub een homoseksuele swingersclub bezocht. Vier totaal verschillende  identiteiten op één dag.

Hoe een stap voorblijven?

Gemeentelijke kerntaak is “sturen en beslissen”. Hoe doe je dat? Begin met de vraag te beantwoorden “wat voor gemeente willen we worden?” en “wordt deze visie gedragen door onze inwoners?” Als aan deze voorwaarden is voldaan wordt deze toekomstvisie in strategische beleidsvelden vertaald. Samen met  belanghebbenden worden doelen nader ingevuld waarmee hun belangen continu gediend worden. Zo zijn toekomstvisie en uitwerkingen niet alleen een instrument van sturen maar ook van beslissen.

Met deze leidraad kunnen voor bewoners razendsnel begrijpelijke interventies worden gepleegd in plaats van de gebruikelijke “hap-snap of naar bevind van zaken” reacties.


Gaat dit vanzelf?

Nee. Eén van de zaken die de gemeente zelf blijft doen is de regie van strategisch beleid. Wel met een andere adviesprofessionaliteit. De professioneel autonome regisseur is tegelijk “stuurder”, “coördineerder”, “bewaker” en “verantwoorder”. Diepgaande kennis van gemeentelijke besluitvormingsprocessen en een breed scala aan vaardigheden zijn onontbeerlijk. Het is geen sinecure om inwoners en netwerken centraal te stellen en in staat te zijn belangen met elkaar af te stemmen. Dit kan nauwelijks zonder deskundige talentselectie van beleidsregisseurs op zelfreflectie, scherpzinnigheid, politiek-bestuurlijk schakelen, samenwerken en resultaten bereiken. Komt bij dat bij advisering inbreng van ‘echte informatie’ nodig wordt wat meestal niet via Google beschikbaar is. Informatie die is ontdaan van subjectiviteit, politieke correctheid en emoties.

Zo is de beleidsregisseur voortdurend in de weer met vragen als ‘waar zit de pijn?’, ‘wat is waar en wat niet?’ en ‘wat is het gewicht?’. Gecompliceerde behoeften van de betrokken netwerken en van politiek of bestuur komen dan bovendrijven. Een evenwichtig advies ontstaat door zaken te objectiveren en proportioneel in verband met politieke en maatschappelijke wensen te brengen. Ga er maar aan staan.


Beslissen?

Politiek en bestuur maken hun afweging en stellen het strategisch beleid vast. Nu  de kaders voor sturing bepaald zijn wordt maatschappelijke effectiviteit omgezet in organisatorische efficiency. Op het laagste niveau kunnen direct noodzakelijke beslissingen genomen worden.

Zo worden niet langer initiatiefnemers platgeslagen met voorbehouden, regels en procedures. Regie kan daadwerkelijk sturen en beslissen worden: Eerlijk en transparant, duidelijk in wat wel en wat niet kan, doen wat je zegt, niet in de verdediging. Inwoners kunnen naar de gewenste toekomstrichting gewezen worden en hooligans kunnen direct worden aangepakt. Veel succes gewenst in 2013.

Over Auteur

Piet van Mourik

Directeur Stichting De regisserende Gemeente | Piet van Mourik is afgestudeerd in sociale geografie, planologie en in organisatie- en bestuurskunde. Hij vervult een groot aantal maatschappelijke (bestuurs)functies en heeft zowel als voormalig topambtenaar als zelfstandig adviseur omvangrijke gemeentelijke veranderingsprocessen geleid. Stichting De regisserende Gemeente ondersteunt overheden bij hun moderniseringstransitie waarmee ze ook in de 21e eeuw midden in de samenleving staan. Piet schreef daarvoor het boek 'De regisserende Gemeente' dat hierbij bij een groot aantal Nederlandse gemeenten geldt als standaardwerk.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden