Intensievere handhaving op meldplicht vakantieverhuur

0

Amsterdam gaat gerichter optreden tegen inwoners die toeristische verhuur niet melden. Slechts een kwart van de verhuurders leeft deze meldplicht na: veel te weinig volgens de gemeente. Daarom zal er meer controle plaatsvinden, waarbij ook boetes worden uitgedeeld.  

Dat meldt de gemeente naar aanleiding van de rapporten toeristische verhuur en woonfraude over 2018. ‘We zien dat maar een kwart van de mensen de verhuur van een woning meldt. Dit moet beter. Daarom zal de gemeente de komende tijd nog meer handhaven op de meldplicht. Zeker sinds de verhuurplatforms sinds 1 januari niet meer meewerken aan het voorkomen van het meer dan 30 dagen verhuren van een woning,’ aldus verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens.

Meldplicht

Iedereen die zijn woning aanbiedt voor vakantieverhuur via een platform als Airbnb moet dit sinds eind 2017 vooraf melden bij de gemeente. Als bij een controle blijkt dat er geen melding is gedaan, dan volgt een bestuurlijke boete van 6.000 euro. Voor andere overtredingen, zoals van het sinds 2019 geldende 30-dagencriterium of het maximum aantal personen, volgt een boete van 20.500 euro voor woningonttrekking. De maximale boete gaat als het aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken ligt overigens omhoog naar 83.000 euro. Ook kan een last onder dwangsom opgelegd worden.

Sancties

Het totaal aantal sancties dat in 2018 in Amsterdam is opgelegd voor woonfraude bedroeg 824, tegenover 774 in 2017, blijkt uit de handhavingsresultaten woonfraude. Er zijn opvallend minder overtredingen ‘shortstay’ (zoals verhuur via Airbnb) en minder sluitingen, maar het aantal overtredingen van de huisvestingsverordening neemt nog niet substantieel af. In 2018 heeft net iets meer dan de helft van de meldingen van vermoedens van woonfraude betrekking op toeristische verhuur.

Uit de rapportage komt verder naar voren dat het aantal bestuurlijke boetes enigszins is teruggelopen en dat er steeds meer sancties in de vorm van een last onder dwangsom worden opgelegd (58 in 2017 en 349 in 2018) en de last onder bestuursdwang steeds minder (van 132 naar 20).

Data

De handhaving op basis van meldingen is volgens de gemeente belangrijk en wordt voortgezet. Daarnaast wordt steeds meer gehandhaafd op basis van datasignalen. Maar de gegevensbronnen zijn volgens Amsterdam nog beperkt beschikbaar, deels door privacy en deels door organisatorische belemmeringen. Het college wil deze belemmeringen samen met de woningcorporaties, in overleg met het Rijk, zoveel mogelijk wegnemen. Amsterdam heeft de aanpak van woonfraude sinds 2017 geïntensiveerd, en komt voor de zomer met nadere informatie over aanscherping hiervan.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden