Utrecht breidt pilot ‘vroegsignalering schulden’ uit 

0

De aanpak ‘vroegsignalering van schulden’ in een aantal Utrechtse wijken werkt goed. De pilot, waarbij bewoners in een vroeg stadium worden geholpen bij financiële problemen, wordt daarom stadsbreed ingevoerd. 

De aanpak startte halverwege 2016 als pilot in de Utrechtse wijken Kanaleneiland-Zuid en Overvecht-Spoorzoom. Buurtteams bezoeken samen met de woningcorporatie bewoners die een huurachterstand hebben. Het doel: financiële problemen eerder opsporen, een helpende hand bieden en zo hogere schulden voorkomen.

Huisbezoek

In totaal kregen 209 adressen een bezoek. Veel bewoners waren positief over de aangeboden hulp en huurachterstanden werden opgelost. Ook op andere terreinen werden problemen zichtbaar en werd ondersteuning geboden. De pilot, onderdeel van een brede aanpak van schuld en armoede, wordt door Utrecht een succes genoemd en krijgt navolging in andere wijken: de gemeente heeft zelfs de intentie om de aanpak voor het einde van het jaar in de hele stad uit te rollen.

Samenwerking

Ook is de gemeente van plan om in één of twee wijken de aanpak verder uit te werken met meerdere schuldeisers, zoals ook wordt gedaan bij de aanpak ‘‘Ondiep Ontregelt’. Daarbij werken verschillende partijen samen. Denk aan woningcorporaties Mitros, Portaal en Bo-ex, verschillende schuldeisers en instellingen als Zilveren Kruis, Eneco en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Mensen met schulden betalen namelijk de huur vaak het langste door. Door andere partijen te betrekken waar mensen vaak eerder al een schuld opbouwen, zoals een energieleverancier, maakt het eerder signaleren van financiële problemen beter mogelijk.

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden