Convenant: verwijderen en afvoeren bij te hoge vuurstapel

0

Bij overschrijding van de afgesproken omvang van de vuurstapel in Scheveningen zou het teveel worden ‘verwijderd en afgevoerd’. Die afspraak staat in het convenant dat de gemeente onder druk alsnog openbaar heeft gemaakt.

De overeenkomst is op dit punt niet nageleefd. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag zei al direct op nieuwjaarsdag dat de stapel te hoog was, doordat de bouwers ’s nachts hadden doorgewerkt. Zowel het verwijderen als afvoeren had de organisatie zelf moeten doen. Krikke gaf, na overleg met politie en justitie in de ‘driehoek’, toch toestemming de stapel aan te steken.

‘Niet doorgaan’

Volgens het convenant zou het niet naleven van de afspraken kunnen leiden tot ‘het niet doorgaan, dan wel beëindigen van het vuur’. De burgemeester gaf alleen opdracht om het hek, bedoeld om het publiek op afstand te houden, verder te verplaatsen.

Het convenant vermeldt dat de organisatoren ‘samen’ met gemeente, brandweer en politie toezicht hielden. Dit gold voor ‘de opbouw, het ontsteken en branding van het vuur’. Ondanks die rol als een soort medetoezichthouder moest de organisatie aanwijzingen van de autoriteiten ‘onmiddellijk en strikt’ opvolgen, zo luidde de afspraak.

Bindend advies brandweer

De brandweer kon ‘rekening houdend met de weersomstandigheden en weersverwachtingen’ een ‘bindend advies’ geven aan de organisatie om de hoogte te beperken of andere maatregelen te nemen in het kader van de veiligheid. Zo’n advies zou in overleg met de politie en gemeente tot stand komen. Dit is opmerkelijk in het licht van verhalen dat door de gemeente niet zou zijn geluisterd naar adviezen van de brandweer.

Het convenant dateert van de jaarwisseling van 2016 en 2017. Daar zijn later afspraken aan toegevoegd. De maximale hoogte is gebleven op 35 meter, maar de basis is telkens verder verbreed, ook afgelopen jaarwisseling. Dit gebeurde ‘ten behoeve van de stabiliteit en veiligheid’, schrijft Krikke in de begeleidende brief. Ook is aanvullend expliciet afgesproken dat alleen pallets zouden worden verbrand.

Onverwacht openbaar

Aanvankelijk wilde Krikke het convenant niet openbaar maken, ook niet na aandringen door de gemeenteraad vorige week. Maar ze is dus toch van gedachten veranderd. ‘Na het debat in de commissie bestuur heeft de burgemeester nogmaals alle argumenten voor en tegen openbaarmaking van het convenant gewogen,’ aldus de toelichting.

De organisatie van de vreugdevuren en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) hadden geen bezwaar tegen openbaarmaking, blijkt uit de brief. ‘Daarom heeft het college op advies van de burgemeester besloten het convenant openbaar te maken. Daarmee kunnen ook bewoners nu kennis van het convenant nemen.’

‘OVV aan zet’

De OVV is op verzoek van Den Haag belast met het onderzoek naar de vonkenregen in Scheveningen als gevolg van het vreugdevuur. ‘De onderzoeksraad is nu aan zet, het college wacht de resultaten en bevindingen van zijn onderzoek af,’ schrijft Krikke.

De convenantvorm van de gemaakte afspraken kon de afgelopen tijd op veel kritiek rekenen. Een groot evenement zonder vergunning met de bijbehorende openbare procedures is in Nederland hoogst uitzonderlijk en bestuurlijk onverantwoord, zeiden deskundigen tegen Gemeente.nu.

 

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden