Zeven initiatieven voor een veilige leefomgeving

0

Wat kun je doen om de veiligheid thuis en in de leefomgeving van inwoners te verbeteren? Een overzicht van lokale initiatieven, manieren en maatregelen op dit gebied.

1 Slimme sensoren voor ouderen

In Winterswijk startte voor de zomer een project waarbij ouderen slimme sensoren in huis krijgen. Die registreren noodsituaties en alarmeren het sociale netwerk. De lokale meldkamer onderneemt actie als de sociale omgeving niet reageert. 

2 Veiliger dankzij vrijwillige buurtgenoten

Ze zijn de ogen en oren in de wijk, vrijwilligers die zich inzetten voor veiligheid. Veel gemeenten werken op dit gebied samen met inwoners en zetten bijvoorbeeld buurtpreventieteams of veiligheidsambassadeurs in. Waardering, kennisoverdracht en het uitwisselen van ervaring zijn vaak onderdeel van hun aanpak.

3 Leer van een ex-inbreker

Een gewaarschuwde bewoner telt voor twee. Dat vinden tenminste deze vier gemeenten, die op verschillende manieren hun inwoners voorlichten als het gaat om veiligheid. Acteurs spelen daarbij een rol, maar ook een ex-inbreker als expert.

4 Digitale deurbel vergroot gevoel van veiligheid

Kan een digitale deurbel met camera zorgen voor minder inbraken? Een proef in Almere wijst daar wel op, maar biedt nog geen uitsluitsel. Veel bewoners die de bel testten, voelden zich door het gebruik ervan in ieder geval een stuk veiliger.

5 Amstelveen zet oud-politieagenten in tegen woninginbraak

De gemeente Amstelveen heeft een ‘inbrakenteam’ samengesteld van oud-agenten en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Zij ondersteunen de politie in de strijd tegen het stijgend aantal woninginbraken. Een onortodoxe maatregel van de gemeente, nadat bleek dat het politiekorps aan zijn grens zat. 

6 Rent a boa

De gemeente Woensdrecht heeft de pilot Rent a Boa gelanceerd, waarbij inwoners invloed krijgen op de inzet van de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Inwoners kunnen in contact komen met de boa en wijkagent en maken samen een plan hoe bepaalde problemen in de openbare ruimte aangepakt worden. Denk aan parkeeroverlast of verkeersovertredingen in de wijk, gevaarlijke situaties en andere overlast in de openbare ruimte.

7 Maximumsnelheid verlagen in bebouwde kom

Tot slot een advies: een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom leidt tot veel minder ongelukken dan de nu gangbare limiet van 50. ‘Gemeenten moeten daarom bij het ontwikkelen van mobiliteitsbeleid veel meer inzetten op de uitbreiding van 30-kilometerzones,’ zo stelde de voorzitter van de RAI Vereniging dit voorjaar.

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden