Acht gemeenten gaan ontslakken

0

Acht gemeenten zetten bij wijze van proef het mes in bouw- en milieuregels die projecten vertragen.

Uit de aanmeldingen die bij de Actieagenda Bouw zijn binnen gekomen om mee te doen aan de pilot ‘Ontslakken’, heeft een expertteam acht gemeenten gekozen. Het gaat om Breda, Delft, Woerden, Leiden, Schagen, Maassluis, Tilburg en Ede. De selectie is gebaseerd op spreiding qua geografie en type gemeenten. De eerste trajecten zijn reeds opgestart.

Veel goedbedoeld overheidsbeleid wordt opgezet vanuit één bepaald oogpunt, zoals parkeerbeleid, welstand, brandveiligheid of beperking van milieuhinder. Door de opéénstapeling van al deze regelgeving en beleidsnota’s, danwel de starre wijze van toepassing, communicatie of werkcultuur lopen bouwprojecten vertraging op of zijn er onnodig hoge kosten. Het veranderingsproces om deze ontwikkeling tegen te gaan wordt ‘ontslakken’ genoemd door het aan de Actieagenda Bouw verbonden Actieteam ‘Ontslakken Gebiedsontwikkeling’. Het team, onder voorzitterschap van prof. mr. Friso de Zeeuw, presenteerde recent haar eindrapport en bood daarin aan om acht gemeenten een zetje in de rug te geven bij het ontslakkingsproces.

Het ontslakkingsproces verschilt per gemeente. Uitgangspunt is dat de gemeente zelf aangeeft op welke wijze het meeste rendement uit het traject kan worden gehaald. De ene gemeente wil bijvoorbeeld een concreet actueel project stap voor stap ontslakken, terwijl een andere gemeente een bepaald gebied als ‘proeftuin’ wil aanwijzen om daar met zo min mogelijk regels ‘uitnodigingsplanologie’ mogelijk te maken. Een andere optie is een inventarisatie en analyse van zaken die in het recente verleden vertraging hebben gelopen of zelfs gestrand zijn in regelgeving of rigide toepassing ervan.

In alle gevallen is het uitgangspunt het op gang houden van vastgoedinvesteringen in woningen, ander vastgoed en stedelijke vernieuwing. Omdat het te volgen traject per gemeente verschilt, is niet vooraf vast te stellen op welk moment de acht pilots worden afgerond. Wel is besloten om kort na de zomer een bijeenkomst te organiseren met de deelnemende gemeenten om van elkaars ontslakkingservaringen kennis te nemen en er van te leren.

Voor gemeenten die niet als pilot zijn gekozen, zoekt het actieteam naar mogelijkheden om ook daar het ontslakkingsproces concreet te kunnen ondersteunen.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden