Brede coalitie tegen Prorail-plannen

0

Prorail stuit met de plannen om tussen Budel en Weert een geoderentrein te laten rijden op een brede coalitie van gemeenten, brugers en milieuorganisaties

De gemeenten Weert en Cranendonck, de Milieufederaties in Noord-Brabant en Limburg, Natuurmonumenten, het Limburgs Landschap, Werkgroep IJzeren Rijn Budel Schoot en enkele particulieren hebben zienswijzen ingediend tegen de vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet door Prorail.

Het verkrijgen van een dergelijke vergunning biedt Prorail de ruimte om goederentreinen op het baanvak Weert – Budel te laten rijden.

 

Al 21 jaar is er nagenoeg geen gebruik gemaakt van het baanvak Weert – Budel door goederentreinen. Prorail heeft op dit moment geen enkel zicht op aanvragen van transporteurs om van dit baanvak gebruik te gaan maken. Prorail wil zich voorbereiden op een mogelijke toekomstige vraag om de spoorlijn in gebruik te kunnen nemen.  De gemeenten, milieufederaties en natuurbeschermingsorganisaties zijn samen met het samenwerkingsverband IJzeren Rijn verbaasd over deze onverwachte aanvraag. Het doet de vraag rijzen of een diepere beweegreden achter deze aanvraag zit.

 

Natuurwaarden

Het baanvak Weert – Budel loopt midden door een belangrijk Natura2000 gebied; de Weerter en Budelerbergen. Dit gebied heeft belangrijke natuurwaarden en biedt goede leefomstandigheden voor o.a. de nachtzwaluw, de roodstaarttapuit en de boomleeuwerik. Deze soorten zijn aangewezen als te beschermen soorten voor dit gebied. Het ingebruik nemen van de spoorlijn met zwaar goederentransport heeft negatieve gevolgen voor het behoud van deze soorten. De negatieve effecten kunnen met technische ingrepen of compenserende maatregelen worden beperkt of weggenomen. Om te beoordelen of het in gebruik nemen van de spoorbaan door goederentreinen schade doet aan de natuurwaarden is een vergunning nodig in het kader van de Natuurbeschermingswet en ook in het kader van de Flora en Faunawet. Prorail heeft op 11 juli 2012 een vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

 

Onvoldoende niveau

Het samenwerkingsverband IJzeren Rijn heeft samen met genoemde organisaties de vergunningaanvraag bestudeerd en geconstateerd dat de onderbouwing van de aanvraag van onvoldoende niveau is. De aanvraag is onvoldoende onderbouwd om met zekerheid te kunnen stellen dat de natuurwaarden niet negatief beinvloed worden. De conclusie is dan ook dat de door ProRail op 11 juli 2012 ingediende aanvraag niet-ontvankelijk dient te worden verklaard of dat deze dient te worden afgewezen.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden