Gemeenten mogen vuile auto’s weren

3

Het is voor gemeenten juridisch mogelijk vuile personenauto’s uit de binnenstad te weren. Dat is af te leiden uit het antwoord op Kamervragen naar aanleiding van de plannen van Utrecht om oudere diesel- en benzineauto’s de toegang tot de binnenstad te ontzeggen.

De gemeente Utrecht stelt voor om alle dieselauto’s van euro-3 en ouder en alle benzine auto’s ouder dan euro-1 te weren. Eerder was ook Amsterdam iets dergelijk van plan, maar daar zag men er in 2009 van af. Op de vraag of het mag, schrijft staatsecretaris Atsma nu dat gemeenten juridisch bevoegd om in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 milieuzones in het leven te roepen.

Een milieuzone kan worden aangeduid door middel van het plaatsen van verkeerstekens die zijn aangewezen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Het plaatsen van verkeerstekens vereist een verkeersbesluit door het College van Burgemeester en Wethouders. Gemeenten kunnen daarbij kiezen voor het bestaande bord C7: ‘Geslotenverklaring voor…’ De zone zou dan gesloten worden verklaard voor alle personenauto’s. De voertuigeigenaren die aan de vereisten voldoen, krijgen een ontheffing’, aldus Atsma.

Bij de milieuzones voor vrachtverkeer is gekozen voor een nieuw bord in het RVV 1990 dat specifiek de milieuzone aanduidt (bord C22a). Indien de gemeente een dergelijk bord ook voor een milieuzone voor personenauto’s wenst, dan kan zij dit niet alleen en zal zij hiervoor een verzoek bij het Rijk moeten indienen. “Dit is, zoals uit bovenstaande blijkt, niet strikt noodzakelijk voor het gesloten verklaren van een gebied voor personenauto’s”, aldus de staatsecretaris.

Over Auteur

3 reacties

  1. Sinds wanneer vormen de gemeenten een wettelijke macht? Laten we het uitvoeren van wetten eens mooi aan de rechtelijke macht overlaten, anders krijgen we zoveel lokale ‘wetjes’ daty we door de bomen het bos niet meer zien en het geheel niet meer handhaafbaar is.

  2. De versnippering slaat weer toe. En hoe zit het met oldtimers van 30 jaar en ouder ( historisch erfgoed ) van burgers die in zo’n zone wonen? Kunnen die nog bij hun huis komen? En waar is het einde? De luchtkwaliteit is nog nooit zo schoon geweest als tegenwoordig.

  3. In ??n woord belachelijk. Mijn Volvo is nu 11 jaar oud en een diesel. Ben niet bij machte om op korte termijn een nieuwere te kopen. Dus dan maar Utrecht weren. Of met de trein…..

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden