Kansen voor aanpak ‘onmogelijke’ veelplegers

1

De beste aanpak bestaat niet. Een goede aanpak wel. Ontnuchterend is dat er veelplegers zijn die hun ‘onmogelijke’ leven lang de aandacht vragen.

“De conclusies overziend stellen we vast dat het noodzakelijk is om de verwachtingen van politiek en professionals over de oplosbaarheid van de taaiste cases te temperen”, staat in de publicatie Onmogelijke levens, botsende logica en eigenzinnige professionals, een initiatief van Platform31 uitgevoerd door TNO, de Hogeschool Leiden, de universiteit van Sheffield, het LUMC en de steden Rotterdam en Leiden.

Een kleine groep veelplegers gaat onbehandelbaar door het leven. Hun omgeving, gemeente en hulpverleners hebben alleen maar last van deze mensen. Een structurele oplossing ligt niet voor handen en maatschappelijke kosten zijn enorm. Ze bedreigen de veiligheid van andere burgers ook. De vraag is daarmee of hun overlast kan worden beperkt.

Regie veelplegers
Dat kan wel , maar alleen als de interventies vanuit een strakke regie worden gedaan. Intensieve hulp is nodig. “Een belangrijke reden voor deze intensieve zorg is dat deze veelplegers de soms toch al complexe samenwerking tussen de ketenpartners onder druk zetten door hun problemen op anderen te projecteren”, wordt geconcludeerd. “Betrokken professionals moeten stevig in hun schoenen staan en open met elkaar communiceren om effectieve interventie mogelijk te maken.”

Hulpverleners en justitie sluiten slecht op elkaar aan, wat het verminderen van de overlast niet eenvoudig maakt. Toch is een meer effectieve aanpak mogelijk. “De veiligheidshuizen bieden hiervoor een platform”, is de ervaring in Rotterdam en Leiden. “Naast een gemeenschappelijke visie, de korte communicatielijnen en de casusregie die de veiligheidshuizen bieden, geven zij ook ruimte aan creatieve, eigenzinnige professionals die vaak de doorslag geven in de zorg voor deze moeilijke groep.”

Interventies
Wat is nodig? Een langdurige en gecoördineerde inzet door eigenzinnige, ondernemende professionals die naar een realistisch doel toewerken. Poortwachter dienen de caseload te bewaken. Dit binnen het gemeentelijk veiligheidshuis, dat bestuurders helpt om cases als voeding voor het beleid te gebruiken.

Maatschappelijke schade
Veelplegers zijn mensen die in de afgelopen vijf jaar meer dan 10 keer een proces verbaal hebben gekregen waarvan tenminste één in het afgelopen jaar, voor een mogelijk strafrechtelijk vergrijp. In 2009 telt Nederland 4.820 zeer actieve veelplegers, waarvan 1.593 actief zijn in de vier grote steden. De maatschappelijk schade die zij veroorzaken, is berekend op circa 15.000 euro per maand per persoon, twee keer de kosten van detentie.

Over Auteur

1 reactie

  1. Wim van der gugten op

    Het is zo eenvoudig ,je gaat verplegers zo behandelen zoals ondernemers behandeld worden.
    Zoals bij de geringste fout of vergissing zwaar straffen, en bij herhaling de straf verdubbelen,en bij volgende herhaling weer .
    En wanneer je dan de ondernemers (die door hard werken deze kosten van de bizarre onzin van de hulpverleners fabriek op weten te brengen) zo begripvol behandeld zoals nu de criminelen dan rem je de snelheid waar mee Nederland nu kapot gemaakt word ietsje af

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden