Opinie Waarom Oud-Beijerland kiest voor horizontaal toezicht

0

Waarom is gemeente Oud-Beijerland gestart met Horizontaal Toezicht? Het biedt alleen maar voordelen.


– VISIE –

Peter Vermeulen

Het is 2006 als de Belastingdienst aan gemeente Oud-Beijerland vraagt mee te doen aan een pilot voor de invoering van Horizontaal Toezicht bij gemeenten. De aanleiding voor dit verzoek: gemeente Oud-Beijerland heeft het beheer op orde én heeft een open houding naar andere organisaties. Dit verzoek kwam op een uitgelezen moment!

Wij waren namelijk juist in die periode gestart met procesmanagement en interne beheersing. Horizontaal Toezicht sluit daar naadloos op aan. Tel daarbij de forse naheffingsaanslagen die wij hadden ontvangen; een fenomeen waar wij heel graag vanaf wilden en het laat zich raden dat wij het verzoek met beide handen hebben aangrepen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Tijdens de pilot Horizontaal Toezicht werd duidelijk dat wederzijds vertrouwen van niet te onderschatte betekenis is. Immers, de Belastingdienst gaat niet meer uit van eigen controles, maar ‘steunt’ op de interne beheersing door de gemeente. Uiteraard is wederzijds vertrouwen ook belangrijk omdat niet meer wordt teruggekomen op eerder gemaakte fiscale afspraken. Het spreekt voor zich dat hier wel het één en ander aan vooraf gaat, namelijk:

  • het opbouwen van een goede wederzijdse relatie. Kortom: investeer in elkaar;
  • het uitvoerig doornemen en indien nodig aanpassen van processen met fiscale aspecten;
  • het doornemen van alle interne beheersingsmaatregelen;
  • het uitvoeren van een nulmeting;
  • het afhandelen van oude dossiers, zeg maar ‘schoon schip te maken’.


Wat doen we er nu voor?

Het jaarlijks interne controleplan legt alle uit te voeren interne controles, audits en kwaliteitsaudit vast. Hiermee zijn dan ook alle nodige fiscale controles vastgelegd. Voor alle duidelijkheid: fiscale controles zijn ook in het belang van een goede bedrijfsvoering en de kwaliteit daarvan.

Deze controles worden gedurende het jaar uitgevoerd door de eigen medewerkers. De resultaten hiervan komen tijdens het halfjaarlijkse overleg met de collega’s van de Belastingdienst aan de orde. Bij een eventuele geconstateerde fout wordt aangegeven of het een geïsoleerde- en/of systeemfout is en hoe deze is hersteld. Daarnaast worden alle overige lopende fiscale zaken besproken. Ook andere relevante rapporten of interim controles worden in dit overleg voorgelegd.


Wat levert het ons op?

Allereerst geen naheffingsaanslagen meer! We hebben dus op voorhand fiscale zekerheid in onze bedrijfsvoering. Ook hebben we bij complexe investeringen aan de voorkant fiscale duidelijkheid. Natuurlijk zijn de medewerkers van de Belastingdienst niet onze belastingadviseurs, maar zij geven wel aan of een bepaalde fiscale vorm wel of niet geaccepteerd wordt. Dit wordt door hen duidelijk vastgelegd.

Een ander voordeel is dat de gemeente nu één aanspreekpunt heeft  bij de Belastingdienst. Het bekende ‘van het kastje naar de muur gestuurd worden’ behoort daarmee definitief tot het verleden.

Tot slot vermindert Horizontaal Toezicht ook de kosten voor de gemeente als het gaat om het inhuren van externe deskundigheid. Want… helderheid en duidelijkheid aan de voorkant levert per definitie minder bezwaar- en beroepzaken op.


Studiedag:

 

Meer weten over dit onderwerp? Kom naar de studiedag Horizontaal toezicht voor de publieke sector >>

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden