Werken vanuit de presentietheorie

0

Werken vanuit de presentietheorie maakt professionals gevoeliger voor de aansluiting op de leefwereld van kwetsbare cliënten en voegt daarmee nieuwe criteria toe aan de debatten over professionaliteit en kwaliteit.

Bij presentie draait het om de vraag: hoe sluit ik aan bij deze mens in deze situatie? De presentietheorie is ontleend aan een tienjarig onderzoek naar het goede in het werk van buurtpastores. De afgelopen jaren heeft de benadering zich doorontwikkeld tot een steeds breder omarmde kwaliteitsimpuls bij vele zorg- en welzijnsorganisaties.

Lijden
Essentieel voor presentie is  het open en onderzoekend waarnemen, om te kunnen aansluiten bij het perspectief van de ander. Ook het onderkennen van opgaven (datgene waar iemand innerlijk mee worstelt) is belangrijk bij presentie. Het formuleren van opgaven verheldert waar cliënten het zwaar mee hebben in hun situatie, waarom ze er onder lijden en hoe ze er op hun manier aan werken. Presentiebeoefenaars zijn verder  gespitst op misverstanden als gevolg van verschillende denkwijzen en taligheden. Deze logica’s kunnen het aansluiten bij de cliënt in de weg staan.

Oefeningen
Presentie is met gerichte oefeningen en theorie goed aan te leren. Het hoeft niet per se meer tijd te kosten, het is vooral ook een andere manier van kijken en luisteren. Toepassing van presentie kan door een nadere uitwerking van kwaliteitsreflecties op basis van mensgerichte, probleemgerichte, handelingsgerichte en attitudegerichte kwaliteitsaspecten.

Meer lezen over deze kwaliteit 2.0 aanpak? Neem nu een voordelig introductieabonnement op Sociaal Bestek.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden