Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten

0

KING krijgt een nieuwe functie onder zich, namelijk een gemeentelijke Informatiebeveiligingsdienst, kortweg IBD genaamd. De IBD gemeenten ondersteunen op het gebied van informatiebeveiliging

 Het VNG bestuur heeft vorige week groen licht gegeven tot het starten van de kwartiermakersfase voor de inrichting van deze nieuwe  gemeentelijke Informatiebeveiligingsdienst.

Gemeenten kwamen vorig jaar uitgebreid in het nieuws rondom de DigiNotar affaire en 'Lektober'. Ook het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), dat vorige week uitkwam, besteedt ruime aandacht aan de situatie bij gemeenten en roept bestuurders op om meer sturing te geven aan digitale veiligheidszorg. Op het gebied van DigiD, het gebruik van een elektronische identiteit voor het ontsluiten van (gemeentelijke) dienstverlening, worden naar aanleiding van 'Lektober 'dan ook ICT-beveiligingsassessments voorbereid en uitgevoerd door gemeenten.

Om gemeenten te ondersteunen bij hun informatiebeveiliging hebben VNG en KING, in nauwe samenwerking met de Rijksoverheid, de afgelopen maanden gewerkt aan een voorstel voor het oprichten van de IBD, een dienst die vanuit de gemeentelijke invalshoek ondersteunt bij preventie, detectie, oplossing en kennisdeling op het vlak van informatiebeveiliging. Zonder uiteraard de gemeentelijke autonomie aan te tasten, gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor hun informatiebeveiliging, kan de IBD een belangrijke en kosteneffectieve bijdrage leveren aan het tegemoet treden van de beveiligingsuitdagingen die de digitale realiteit met zich meebrengt. Daarnaast wordt gewerkt aan gemeenschappelijke ondersteuning van gemeenten bij het uitvoeren van het jaarlijks ICT-beveiligingsassessment DigiD.

De kwartiermakersfase eindigt eind 2012, waarna de IBD vaste vorm gaat krijgen. In oktober vindt finale besluitvorming door het VNG bestuur plaats over de precieze vorm van de IBD. Het is daarbij de bedoeling dat ook de jaarlijkse ICT-beveiligingsassessments DigiD, die de Rijksoverheid voorschrijft, op termijn door de IBD worden ondersteund.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden