Opinie Kabinet sluit deur voor open ICT

0

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet wordt met geen woord gerept over ‘open’ ICT, terwijl dat ertoe had kan bijdragen dat er flink wordt bezuinigd zonder direct toe te geven aan gestelde ambities.

– COLUMN – 

Die stap is niet gezet, ondanks de Open Brief, die Frans Nauta en ik als ambassadeurs Nederland Open in Verbinding begin juni hebben gepresenteerd.

In de brief hebben Nauta en ik, aan de hand van vijf stappen, gesteld dat een keus voor open standaarden en open source software de enige realistische en betaalbare weg is naar een moderne en slimme overheid. Volgens ons had een nieuw kabinet dan ook dé kans om én miljarden te bezuinigen én de kwaliteit van de overheidsdienstverlening te verbeteren'.

Impuls

In onze optiek is het gebruik van open standaarden en het hergebruik van software effectief en efficiënt, en alleen daarom al had de adoptie en de implementatie ervan in de komende jaren een extra impuls moeten krijgen.

Die extra impuls is met name wenselijk omdat we de komende jaren zullen ervaren dat oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in toenemende mate zullen vragen om samenwerking tussen – publieke of private – organisaties. Randvoorwaarde daarbij is wel dat er afspraken worden gemaakt over hoe systemen van verschillende organisaties met elkaar kunnen 'praten'.

Open standaarden

Dan hebben we het over open standaarden. Deze standaarden stellen overheden in staat om vanuit hun eigen autonomie flexibele en snel wisselende onderlinge samenwerkingsverbanden aan te gaan en bovendien stelt het hen in staat partnerships te sluiten met leveranciers zonder dat de partijen daarbij te afhankelijk van elkaar worden.

 

Mede dankzij het actieplan NOiV hebben ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en tal van andere (semi)publieke organisaties in de afgelopen jaren de stap gemaakt naar 'open', waardoor niet alleen veel is bezuinigd maar ook de kwaliteit van de overheidsdienstverlening is verbeterd.

Helaas hebben niet alle overheidsorganisaties de omvang, capaciteit of middelen om die stap naar 'open' zelf te maken, en dus is en blijft een steuntje in de rug wenselijk. Alleen daarom al is het een gemiste kans dat de 'open' route niet genoemd is in het regeerakkoord.

Volg Gemeente.nu op Twitter.

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden