Verblijfsvergunning voor 260 kinderen

0

620 kinderen krijgen een verblijfsvergunning in het kader van de regeling langdurig verblijvende kinderen. Verder hebben nog 690 gezinsleden van de kinderen een vergunning gekregen.

Dat staat in de brief bij de Rapportage Vreemdelingenketen waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De cijfers zijn nog niet definitief omdat er nog circa 1.300 bezwaarzaken lopen. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie wil deze zaken in het voorjaar van 2014 hebben afgerond.

Voor de overgangsregeling zijn in totaal zo’n 3.260 aanvragen ingediend van zowel hoofdpersonen als gezinsleden. Ongeveer 1.800 aanvragen zijn in eerste aanleg afgewezen. Dat was bijvoorbeeld omdat de vreemdeling in kwestie niet lang genoeg in Nederland verbleef of nooit een asielaanvraag had ingediend.

De regeling langdurig verblijvende kinderen is op 1 februari 2013 in werking getreden. Voor zowel de tijdelijke als de definitieve regeling geldt in beginsel dat (alleenstaande minderjarige) vreemdelingen ervoor in aanmerking komen die tenminste vijf jaar voor hun 18de levensjaar een asielaanvraag in Nederland hebben ingediend. Zij moeten gedurende die vijf jaar ook echt in Nederland hebben verbleven en zich in die periode niet langer dan drie maanden aan het zicht van de rijksoverheid hebben onttrokken. Voor beide regelingen geldt een leeftijdsgrens.

Grensgeval

Staatssecretaris Teeven heeft tot nu toe zo’n veertig zaken bekeken die de VNG en de IND aan hem als grensgeval hebben voorgelegd. In enkele zaken zag de staatssecretaris aanleiding om alsnog een verblijfsvergunning te verlenen. In enkele gevallen heeft hij los van de regeling gebruik gemaakt van zijn discretionaire bevoegdheid.

Uit de Rapportage Vreemdelingenketen blijkt ook dat het aantal asielaanvragen is gestegen, namelijk 7.670 aanvragen (1e helft 2013) tegenover 6.670 (2e helft 2012). Oorzaak is een groter aantal eerste aanvragen dat waarschijnlijk is terug te voeren op een grotere instroom vanuit Syrië. Ook zijn er meer asielaanvragen in het kader van nareis. Binnen het totaal aantal aanvragen is het aantal tweede en volgende asielverzoeken met 22% teruggelopen.

Een bijzondere categorie vluchtelingen vormt de groep die binnen het hervestigingsbeleid is geaccepteerd. Dat waren er 430 in 2012 en 180 in de eerste helft van 2013. In 2013 ging het om vluchtelingenkampen in Oeganda, Rwanda en  Jordanië (Irakese en Syrische vluchtelingen).

In 2012 zijn in de hele Europese Unie 334.810 asielaanvragen ingediend. De meeste aanvragen kwamen van Afghanen, burgers van de Russische Federatie, Syriërs, Pakistanen en burgers van Servië. De top-3 van bestemmingslanden werd gevormd door Duitsland, Frankrijk en Zweden. Nederland stond op de 8ste plaats.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden