‘Controleer concurrentievervalsing door gemeenten’

0

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat strenger controleren op een eerlijke concurrentie tussen overheden en bedrijven.

Overheden hebben zich de afgelopen twee jaar kunnen voorbereiden op de nieuwe gedragsregels die per 1 juli gelden, aldus de toezichthouder.

ACM onderzoekt klachten van ondernemers en gaat zelf drie sectoren nader onder de loep nemen: de inzameling van bedrijfsafval, de exploitatie van sportaccommodaties en de exploitatie van parkeergarages.

Eerlijke kans
Bedrijven krijgen onder de wet een eerlijke kans om te ondernemen, zegt ACM-bestuurslid Anita Vegter. ”Overheden mogen dus geen gebruik maken van oneigenlijke concurrentievoordelen. Ze moeten alle kosten die ze maken doorberekenen in de prijs als ze de markt opgaan. Daar zien wij op toe.”

Gemeentes mogen bijvoorbeeld niet zomaar hun eigen vrachtwagens kosteloos inzetten voor het inzamelen van bedrijfsafval, of de exploitatietekorten van parkeergarages bijpassen. ”Op al deze terreinen zijn namelijk ook ondernemers actief; die mogen niet belemmerd worden door oneerlijke concurrentie door overheden.”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.