‘Gemeente moet op zoek naar geld voor integratie’

2

Een handreiking van het ministerie moet gemeenten helpen bij het uitvoeren van hun integratiebeleid. Het geld voor dit beleid moet uit de markt komen.

Eerste de trend: van een specifiek doelgroepenbeleid verschuift de inzet naar een algemeen diversiteitsbeleid. “Daarmee is de optiek enigszins gewijzigd, maar het doel blijft hetzelfde: versterken van lokaal en landelijk diversiteitsbeleid door middel van informatie-uitwisseling en onderlinge afstemming”, staat in de handreiking van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het ministerie probeert gemeenten met de handreiking Samen leven bindt verschillen (PDF) te helpen hun inzet in goede banen te leiden. Met adviezen en goede voorbeelden is het vervolgens aan de gemeenten om hun best te doen zogeheten allochtonen te laten passen in de Nederlandse maatschappij. 

State of the art

“Voor gemeenten die al meerdere decennia met diversiteitsbeleid werken, zal lang niet alle informatie in deze handreiking nieuw zijn”, erkent het ministerie. “Maar ongetwijfeld zal voor alle gemeenten de beleidspolitieke state of the art op het terrein van het huidige diversiteitsbeleid (deel I) informatief zijn en kunnen de voorbeelden uit de toolbox (deel II) inspiratie geven.”

Deel I zal het meest bekend zijn. Als het gaat om integratie binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt verwezen naar het project De Kanteling van de VNG. Voor mantelzorg wordt verwezen naar de Landelijke vereniging van Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg

Inburgering

Het hoofdstuk Toolkit Inburgering geeft tips om mensen de taal te leren. Dus wat zijn de mogelijkheden om nieuwkomers de Nederlandse taal bij te brengen?

• Combineer taalvaardigheid met activeringsprojecten en zet het in een breed perspectief van participatie en burgerschap. De gemeente Culemborg doet dit b.v. in het Participatiehuis;

• Vraag aan een uitkeringsgerechtigde om als tegenprestatie voor een WWB-uitkering taalmaatje te zijn voor een nieuwkomer;

• Breng een opstartcursus ‘Nederlandse taal’ onder bij een reguliere onderwijsvoorziening;

• Start een project Wijkgerichte inburgering, en schakel daarbij vrijwilligers in. Werk samen met buurthuizen. Werk met taalbuddies;

• Zorg ervoor dat nieuwkomers zo snel mogelijk aan de slag kunnen in betaald werk of als vrijwilliger, zodat zij in de dagelijkse contacten met Nederlandstaligen de taal op kunnen pakken.

Ook voor beleid richting jongeren en het omgaan met spanningen in de samenleving levert de handreiking veel links naar stappenplannen van meestal gesubsidieerde organisaties. Zoals gezegd moeten gemeenten voor hun budget contact maken met sponsors, vooral uit het bedrijfsleven. Daarvoor heeft Agentschap NL dan weer een aantal goede voorbeelden op zijn website gezet.

De handreiking is vooral een document vol verwijzingen naar bestaande kennis.

Over Auteur

2 reacties

 1. Sjoerd Visser op

  “Positieve” discriminatie, KOSTE WAT HET KOST, tegen elke prijs !!! Tevens weer proberen mensen te dwingen dingen te doen. Wat nou democratie en vrijheid? Je bent inmiddels vanaf je geboorte het persoonlijk eigendom van de overheid. U bent een economische eenheid. En zodra u verliesgevend bent dan komt de overheid met hun repressaillebeleid op de proppen, en kunt u naar overheidspijpen dansen van ellende. De overheid schuift na mislukking van hun eigen gepredikte “oplossing” steeds meer af naar alle anderen onder hen !!!

 2. Helena Kosec op

  ?Samen leven bindt verschillen? lijkt me een informatieve en nuttige handrijking.

  Over het versterken van lokaal diversiteitsbeleid op het gebied van Wmo heeft ook Pharos publicaties uitgebracht:

  De ?Handreiking Wmo- participatie oudere migranten en vluchtelingen? bevat een stappenplan dat beschrijft hoe gemeenten oudere migranten en vluchtelingen kunnen bereiken en betrekken bij het Wmo-beleid (2008).

  Her rapport ?De Wmo en oudere migranten? is een eerste verkenning naar de wijze waarop de G4 bij het Wmo- beleid aandacht heeft voor de vraag van kwetsbare groepen en op welke wijze dat zijn weerslag vindt in de contractering van zorg en de subsidievoorwaarden. De verkenning is toegespitst op de Wmo prestatievelden 3, 4, 6 en dagbesteding (2011).

  Zie voor meer informatie: http://www.pharos.nl

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden