Rotterdamse ondernemers besparen tijd én geld

0

De gemeente Rotterdam heeft de lasten voor ondernemers met ruim 17 procent verlicht.

Onlangs heeft Deloitte de onderzoeksresultaten van de monitor ‘Administratieve lasten bedrijven’ in de gemeente Rotterdam bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat de zelf doelstelling om de lasten voor ondernemers met 15% te verlichten behaald. De gemeente Rotterdam scoort in de eindmeting 17,35%. Wethouder Hamit Karakus (wonen, ruimtelijke ordening, vastgoed en stedelijke economie): “Dit levert Rotterdamse ondernemers een besparing op in tijd en geld.”

Deloitte heeft onderzocht hoeveel tijd ondernemers besteden aan het verkrijgen van vergunningen. Deze tijd is omgerekend naar een totaalbedrag dat een vergunningaanvraag voor een ondernemer aan (loon)kosten met zich meebrengt. De 11.000 aanvragen op jaarbasis resulteren in een totale last van circa € 3,5 miljoen. De verbetering van de dienstverlening levert de Rotterdamse ondernemers daarmee een besparing op van € 600.000.

Convenant

De 15% lastenvermindering is een van de doelstellingen in het convenant Vermindering Regeldruk en Administratieve lasten voor ondernemers. Dit convenant is in 2010 gesloten met partners MKB Nederland, VNO-NCW, Deltalinqs, Kamer van Koophandel en EDBR. De looptijd van het convenant is tot 31 mei 2015. Wethouder Karakus: “Het is belangrijk om ondernemers vooruit te helpen, in plaats van ze te hinderen met regeldruk. Dat kost tijd en geld. Een ondernemer wil die tijd gebruiken om te ondernemen. Deze behaalde lastenverlichting past dus nadrukkelijk binnen de gemeentelijke aanpak om de dienstverlening te verbeteren.”

Diederik van Dommelen (voorzitter van VNO-NCW Rotterdam) feliciteert de gemeente Rotterdam met de afname van de regeldruk. “Ondernemers zijn zeer geholpen door een lagere regeldruk en ook door de mogelijkheid om vergunningstrajecten steeds vaker digitaal af te handelen. Ook op dit vlak gaat Rotterdam voortvarend te werk. VNO-NCW blijft in de periode 2014-2015 van het Convenant Deregulering en Administratieve Lastenvermindering graag actief bijdragen aan een verdere verlaging van de regeldruk en een op ondernemers gericht stadsbestuur.”


De gemeente heeft bij 16 specifieke producten (waar de meeste vraag naar is) de procedures onder de loep genomen. De tijd die een ondernemer kwijt is en de hoeveelheid gegevens die aangeleverd moeten worden, zijn geanalyseerd. Vervolgens zijn deze procedures efficiënter gemaakt waardoor ondernemers een besparing kregen op hun kosten. Dit werd bereikt door:

  • de digitalisering van aanvragen;
  • het schrappen van overbodige informatie;
  • het werken met accounts en daarmee het voorinvullen van gegevens.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.