Ook Pgb-alarm in Wmo

1

Ook bij gemeenten zou sprake zijn van een declaratiechaos bij de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten. “Er zullen noodoplossingen moeten komen, zoals de bevoorschotting van zorgaanbieders.”

Het debacle met de uitbetaling van het persoonsgebonden budget (pgb) door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) herhaalt zich in de Wmo, zeggen zorgaanbieders en leveranciers van declaratie- en facturatiesoftware tegen Zorgvisie. De systemen die gemeenten momenteel gebruiken om declaraties van zorgaanbieders te betalen, voldoen totaal niet.

Zorgaanbieders staan vergelijkbare problemen te wachten rond de uitbetaling van declaraties door gemeenten als de chaos die momenteel speelt met de uitbetaling van het pgb door de SVB. De meerderheid van de gemeenten is technisch niet in staat om facturen van aanbieders te betalen.

Dat zegt onder andere Bas van Nieuwkerk, algemeen directeur bij Care Expert, specialistische dienstverlener in het declareren en factureren van zorgbudgetten. Van Nieuwkerk baseert zijn uitspraak op basis van klantgesprekken met zorgaanbieders. “Ik heb klanten die werken voor 67 gemeenten. Bovendien ben ik bij verschillende bijeenkomsten over de iWmo geweest. Dat is de officiële VWS-standaard om betrokken partijen te ondersteunen bij de transitie van AWBZ naar Wmo 2015. Daar komt sterk naar voren dat op een paar gemeenten na nog geen enkele gemeente het hele traject kan doorlopen van declaratie tot uitbetaling.”

Noodoplossingen
Petra Dollekamp van bureau AAG adviseert zorgaanbieders. Ook zij ziet het betalingsverkeer in de Wmo falen. “Veel zorgaanbieders weten nog niet in welk format ze hun declaraties moeten aanleveren. Als gemeenten daar nu nog beslissingen over moeten nemen, dan weet je zeker dat aanbieders hun betalingen voor januari niet op tijd binnen zullen krijgen. Met name kleine aanbieders kunnen niet maanden zonder betaling. Er zullen noodoplossingen moeten komen, zoals de bevoorschotting van zorgaanbieders.

“Een ander knelpunt is de diversiteit van vastleggings- en facturatievereisten per gemeente. Aanbieders hebben meer voorbereidingstijd nodig om aan al die eisen te kunnen voldoen. Wat ik vooral betreur, is dat deze administratieve rompslomp de samenleving nu zoveel geld kost, dat je de besparingen in de zorg er tegen weg kunt strepen. Een eenduidige oplossing is noodzakelijk om de administratieve lasten in de toekomst structureel te verminderen.”

Lees meer bij Zorgvisie>>

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

1 reactie

  1. Och bij de gemeenten klopt wel meer niet. Zo hebben de mensen die een PGB hebben nog steeds geen bericht van het budget 2015 en/of de zorgverleners ‘goedgekeurd’ zijn.