60 Miljoen minder in Gemeentefonds

0

Het Rijk gaat de trap af, blijkt uit de decembercirculaire. Ook gemeenten hebben daarom minder te besteden dan verwacht.

Ze krijgen 60 miljoen euro minder, omdat het Rijk minder uitgeeft dan gepland. Dat heeft natuurlijk te maken met het stelsel van samen-de-trap-op, samen-de-trap-af. Als de nationale overheid meer spendeert, hebben gemeenten ook weer meer te besteden.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zet op een rij wat verder nog belangrijk is aan deze circulaire:

  • Met ingang van 2015 wordt geld van de decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin overgeheveld naar de algemene uitkering. Conform de toezegging aan de Tweede Kamer komt het Rijk de gemeenten met kazernes en gevangenissen bij het groot onderhoud gemeentefonds tegemoet via een extra overgangsmaatregel.
  • De bedragen voor de integratie-uitkering sociaal domein voor 2015 wijzigen nu niet. Maar de stand van de septembercirculaire 2014 is niet definitief. In de circulaire geven de fondsbeheerders aan wat er nog gaat veranderen.
  • De fondsbeheerders gaan in op het proces Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording en presenteren in concept de 5 kengetallen financiële positie.

Al met al betekent dit extra krapte zo vlak voor het transitiejaar 2015. Over een paar weken worden de gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken, maar op het budget dat via het gemeentefonds beschikbaar is, wordt alleen al volgend jaar circa 600 miljoen bezuinigd.

“Het efficiënter en dichterbij organiseren van zorg kan op de langere termijn ook in financiële zin verstandig zijn, maar om deze megahervorming te doen slagen zijn in de beginperiode juist investeringen nodig, in plaats van kortingen”, stelde Kamerleden van GroenLinks toen ze tegen de begroting stemden.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.