Rekenkamer hekelt macht ambtenaren Den Haag

1

Ambtenaren van de gemeente Den Haag hebben teveel petten op. Zij zijn ook als bestuurder verbonden aan een bedrijf of organisatie waar de gemeente zakelijke relaties mee onderhoudt. Dit levert een scheve machtscultuur op

De Haagse Rekenkamer concludeert in haar rapport Moeite met afstand dat ambtenaren van de gemeente vaak teveel verschillende rollen hebben die conflicterend zijn.

Commissariaat of toezichthouder
Zij zijn bijvoorbeeld bestuurder of commissaris/onafhankelijk toezichthouder binnen een zogenaamd ‘verbonden partij’ waardoor er sprake is van rolvermenging tussen het belang van de gemeente en het belang van de verbonden partij zélf. Een verbonden partij kan een andere overheidsorganisatie maar ook een private partij zijn.

Volgens de Rekenkamer komt het “regelmatig voor dat in de sturing van verbonden partijen de rol van eigenaar, opdrachtgever en/of toezichthouder belegd is bij één en dezelfde bestuurder of binnen dezelfde gemeentelijke afdeling”. De consequentie hiervan kan zijn dat minder optimale beslissingen worden genomen, omdat andere (conflicterende) belangen op de achtergrond meespelen.

De raad treedt niet op
De raad maakt nog onvoldoende gebruik van zijn kaderstellende rol ten aanzien van het beleid voor verbonden partijen. Zo stelt de raad in afwijking van de wettelijke voorschriften in de programmabegrotingen en -rekeningen geen visie en beleidsvoornemens omtrent de verbonden partijen vast. Daarnaast maakt de raad geen gebruik van de mogelijkheid om in een verordening nadere regels over verbonden partijen vast te stellen. Andere G4 gemeenten hebben een Nota verbonden Partijen vastgesteld waarin kaders worden gesteld. Den Haag heeft dit nog niet,

Over Auteur

1 reactie

  1. Lijkt me een goede zaak om hier een verordening voor aan te maken. Hoe zit dat eigenlijk met bestuurders zowel lokaal als landelijk. Wordt daar ook naar de verschillende petten gekeken?

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden