Sobere wachtgeldregeling een feit

0

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 11 september 2012 unaniem ingestemd met de Wet aanpassing uitkeringsduur Appa.

De Senaat koos er kort voor de zomer uitdrukkelijk voor dit wetsvoorstel nog binnen het parlementaire jaar af te handelen, zodat het onmiddellijk kon ingaan.

Op de afwezige fractie 50plus na stemde iedereen voor, ruim voldoende voor de vereiste meerderheid van twee derde bij financiële regelingen voor leden en gewezen leden van de Tweede en de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Overgangsregeling
Een enkeling maakte bezwaar tegen een ontbrekende overgangsregeling. Demissionair minister Spies van BZKstelde dat er vanwege de huidige maatschappelijke en economische situatie bewust geen overgangsregeling is.

Zorgen
Een brief met de zorgen van de VNG, Wethoudersvereniging, IPO en Unie van Waterschappen over de gevolgen van het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de APPA mocht niet baten. De organisaties hebben begrip voor de maatregel, maar zijn bang voor de gevolgen van de nieuwe maatregel voor huidige én toekomstige wethouders, gedeputeerden en leden van dagelijkse besturen van waterschappen. Zij achten deze in strijd met de beginselen van zorgvuldigheid en rechtszekerheid én niet in het algemeen belang van de kwaliteit in de (lokale) democratie.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden