Waardering voor groen moet eyeopener zijn

0

Een groene leefomgeving heeft een heel andere beleving en waardering bij ambtenaren en burgers. Uit ons onderzoek blijkt ‘Groen in de openbare ruimte’ erg gewaardeerd te worden. Het scoort hoger dan aanwezigheid van winkels bijvoorbeeld. Voor gemeente-ambtenaren zou dit een eyeopener moeten zijn

De aanwezigheid van openbaar groen staat steeds in de top 5 van ons onderzoek. Naast gerelateerde zaken in de ergernissen top-10, zoals zwerfafval, huisvuil en schone straten. Tóch zijn dat weer de zaken waarvan de (verantwoordelijke) ambtenaren ze hoger inschatten als zijnde ‘belangrijk voor de burger’.  Deze denkt echter zelf meer aan de sociale aspecten en ziet ambtenaren liever een gemiddelde rol hebben in hun top-10 lijstjes wat betreft ergernissen en blijheden. Burgers kijken meer naar elkaar dan naar de overheid of gezagsdrager in beide gevallen.

‘Blijmakers’

Onderzoeker Kanne van I&Osearch: “Wat opvalt is in de uitkomsten is dat ‘groen’ en ‘parken’ ook bij de open antwoorden veel genoemd wordt . Een aantal antwoorden uit de ‘blijmakers’: “Als ik de heren en dames van de plantsoenendienst aan het werk ziet in mijn straat”  en “De aanleg van groen en bomen, het aanleggen van doorgangen voor wlld, het ontmoedigen van vrachtverkeer in de stad”. Wat ook scoort in het onderzoek zijn  “burgerinitiatieven die oog hebben voor groen en natuuropvoeding en natuurbeleving”.

Burgerinitiatieven  in Groenlo

Op dat laatste sluit Marlies Ten Tije, woordvoerder van Oost Gelre waar Groenlo onder valt, aan:  “Wij merken dat steeds meer bewoners zelf het initiatief nemen. Zo is ook Pluk Stad Groenlo ontstaan. De gemeente was al op zoek naar een nieuwe invulling van het stuk grond langs de gracht. Via korte lijnen naar BS22 is de Pluk de Stadstuin geboren. Deze initiatiefgroep maakt actief werk van het nog groener maken van Groenlo, een plek waar mensen hun initiatief kunnen delen en gemeentelijke hulp krijgen met het uitwerken en realiseren.”

Koppeling naar Zorg en Onderwijs

Speerpunten zijn het aantrekkelijk maken van de stad flora en fauna en tegelijk koppelingen leggen met het onderwijs en zorgorganisaties. “De gemeente heeft Pluk Stad Groenlo de ruimte gegeven om een plan uit te werken. Aanleg gaat op kosten van de gemeente, onderhoud door buurtbewoners onder begeleiding van een hovenier die dit vrijwillig oppakt”.

Eetbare steden

Het Groenlose initiatief kwam voort uit Pluk de Stad, 6 jaar geleden begonnen als afstudeerproject van Elma Roelvink. Speerpunten zijn het bevorderen en vindbaar maken van eetbare planten en fruitbomen in de stad. Inmiddels zijn via haar site door vrijwilligers 6000 stedelijke plukplekken in kaart gebracht. Zij zegt dat veel gemeenten niet door hebben hoe blij mensen zijn “met een kersenboom in de straat, maar niemand zal daarover de gemeente even bellen”. Als voorbeeld geeft zij de gemeente Utrecht waarvoor zij alle ‘eetbare plekken’ in kaart heeft gebracht. De gemeente bleek eigenlijk al over praktisch alle data te beschikken maar nu is deze data ook beschikbaar voor de inwoners. In Tilburg wordt nu gekeken naar een combinatie van én meer groen én het eetbaar maken en in kaart brengen van de stad.

Eyeopener voor gemeenten

Pluk de Stad sluit zich daarmee aan bij één van de bevindingen van onderzoeker Kanne, want hij merkt op: “Dat groen op 1 staat in de vrolijkheden top 10 zou voor gemeentemensen een eyeopener mogen zijn: van groen (perken, plantsoenen, bomen, parken) worden mensen echt gelukkig, al schreeuwen ze dat misschien niet van de daken,  want  ‘Slecht onderhoud van groen in de buurt’ staat op 6 in de ergernissen top 10 bij Leefbaarheid maar haalt overall top 10 niet. Dat ze niet gaan klagen als het er niet of onvoldoende is, zou voor beleidsmakers geen reden moeten zijn er geen aandacht aan te besteden. Gemeentemensen kunnen zich makkelijk laten misleiden door dingen waar harder over geklaagd wordt en zoiets eenvoudigs en puurs als de natuur over het hoofd zien”.

Transparantie van resultaten, maatschappelijke waarde
Eerdere publicaties van KRACHT IN NL lieten ook al zien dat groene, maatschappelijke initiatieven bijdragen aan een mooiere (groenere) omgeving. KRACHT IN NL maakt “initiatieven” uit de samenleving landelijk zichtbaar en verbindt die initiatieven met elkaar tot een nieuwe Topsector. De initiatieven hebben een belangrijke bijdrage aan tal van andere maatschappelijke vraagstukken zoals sociale cohesie, mensen naar arbeid toeleiden, armoedebestrijding en voedselverbouwing. Silvia de Ronde Bresser van KrachtinNL: “een gemeente kan gebruik maken van deze meervoudige waarde door te investeren in- en ruimte te maken voor groene initiatieven uit de samenleving. Onze MAEXchange maakt de resultaten van deze initiatieven inzichtelijk en transparant.”

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden