Stappenplan basisregistraties omgevingsdiensten

1

Het uitvoeren van omgevingstaken kan beter, is de conclusie. “Zonder daadwerkelijke actie blijft dit echter een stuk papier.”

Wat kan beter? “De advisering over en behandeling van vergunningaanvragen en meldingen, toezicht, handhaving, bezwaar en beroep van Regionale uitvoeringsdiensten”, staat in de Handreiking gebruik basisregistraties omgevingsdiensten.

“Uit de analyse van de werkprocessen blijkt dat de basisregistraties GBA, BAG, NHR, BGT, BRK, BRT en – in mindere mate – WOZ relevant zijn voor een kwalitatief goede uitvoering van de bovengenoemde processen.” De handreiking begint ermee aan te geven wat de voordelen van het gebruik van basisregistraties zijn. Daarna wordt op een rij gezet wat nodig is om hiervan gebruik te maken. Het besluit met een stappenplan.

“Het stappenplan doet een voorstel hoe de omgevingsdienst het project voor het aansluiten op de basisregistraties kan inrichten vanaf projectinitiatie (zakelijke rechtvaardiging) tot en met daadwerkelijk gebruik in de primaire processen (baten realisatie). Globaal genomen gaat het over de volgende stappen:

 • Agendering en adoptie (fase 1),
  het doel van deze fase is het bewerkstelligen van een gedeeld beeld op hoofdlijnen over het waarom van het gebruik van de basisregistraties en het creëren van de randvoorwaarden voor het vervolg.
 • Architectuur en roadmap (fase 2),
  het doel van deze fase is het bewerkstelligen van een helder en gedeeld beeld over het gewenste gebruik van de basisregistraties, de wijze waarop de gegevens kunnen worden betrokken en gedistribueerd, de daartoe benodigde ICT-architectuur en het pad ernaartoe.
 • Realisatie en implementatie voorzieningen (fase 3),
  het doel van deze fase is het bewerkstelligen dat het gebruik van de gegevens van de basisregistraties daadwerkelijk tot stand komt. Naast het aansluiten op de basisregistraties en het inrichten van de interne informatievoorziening betreft het ook de implementatie in de werkprocessen.

De handreiking spreekt overigens van stappen en stippen (aan de horizon).


De stappen voor de omgevingsdiensten bestaan uit:

 • GBA: eerst via bevoegd gezag raadplegen van de GBA (online inzage), na ondertekening van de modelautorisatie door de bevoegde gezagen (2H2014) zelf online inzage via GBA-V.
 • NHR: maandelijks actualiseren van een lokale kopie in combinatie met zelf verrijken met BAG-compliant adressen.
 • BAG: Actualiseren van een lokale BAG-kopie middels het BAG mutatieabonnement; dagelijks indien uitvoering BWT-taken, maandelijks indien geen uitvoering BWT-taken. Geografische weergave via PDOK webservices.
 • BRK: kadastrale kaart via PDOK webservices, opvragen administratieve gegevens en akten via een abonnement op Kadaster Online.
 • BRT: kaart via PDOK webservices.
 • BGT: niet van toepassing.
 • WOZ: online inzage via de LV WOZ.

De stippen voor de omgevingsdiensten bestaan uit:

 • GBA: Initiële bevraging op de GBA-V (Ad Hoc Vraag) en het plaatsen van een afnemersindicatie tot het moment van afronden van de vergunningaanvraag.
 • NHR: maandelijks actualiseren van een lokale kopie, NHR levert dan tevens BAG compliant adressen.
 • BAG: initiële download van de BAG-LV, dagelijkse actualisering via mutatie abonnement.
 • BRK: kadastrale kaart via BRK levering, opvragen overige administratieve gegevens en akten via een abonnement op Kadaster Online.
 • BRT: idem als stap.
 • BGT: producten nog niet gedefinieerd.
 • WOZ: niet van toepassing, vervalt door beschikbaarheid BGT.

Er is een wereld te winnen, is de conclusie. “Met deze handreiking in de hand heeft de omgevingsdienst ondersteuning bij het opzetten van een eigen project voor aansluiting op de basisregistraties”, besluit de handreiking. “Zonder daadwerkelijke actie blijft het echter een stuk papier.”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

1 reactie

 1. WG Grashoff op

  Op 22 mei as. organiseren de opstellers van de handreiking een workshop voor de ‘informatieprofessionals’ van de omgevingsdiensten om het gesprek aan te gaan over de handreiking:
  – Waarin helpt de handreiking, en welke vragen of discussie roept deze wellicht op?
  – Hoe kunnen de deelnemers ? individueel en gezamenlijk ? stappen zetten om de handreiking in praktijk te brengen en het gebruik van basisregistraties in de omgevingsdiensten weer een stap verder te brengen?

  Aanmelden kan via stelselbijeenkomsten@ictu.nl, ovv ‘Aanmelding bijeenkomst Handreiking basisregistraties’, naam, telefoonnummer en organisatie.