Veiligheidsbeleid levert meer op dan het kost

0

In een tijd van crisis moeten veiligheid en leefbaarheid de laatste posten zijn waarop wordt gekort. Want goede veiligheid en leefbaarheid besparen al snel meer dan ze kosten, aldus de 32 grotere gemeenten in Nederland (G32) in reactie op het kabinetsbeleid.

De G32 pleit voor structurele inzet op het veiligheidsbeleid, in ieder geval zolang de crisis duurt. “In deze tijd verdienen de veiligheid en leefbaarheid de hoogste aandacht. Mensen hebben perspectief nodig. Een zachte, maar ook een harde hand”, aldus de G32. Ook willen de 32 grote gemeenten de ruimte om te experimenteren met nieuwe instrumenten om de leefbaarheid en veiligheid te verhogen. De G32 wil daarnaast dat de politie, ook als zij nationaal wordt geleid, haar aandeel blijft leveren aan de stedelijke veiligheidsaanpak.

Veiligheidsbeleid G32 succesvol
Het veiligheidsbeleid van de G32 heeft de laatste jaren tot goede resultaten geleid. Het aantal delicten, waaronder seksuele en vermogensdelicten, vernielingen en verkeersmisdrijven, is van ruim 187.000 in 2004 gedaald naar een kleine 139.000 in 2010. Een daling van 25 procent.

De daling is mede het gevolg van de aanpak in de Veiligheidshuizen. Politie, justitie, gemeente en hulpverleners werken in een Veiligheidshuis intensief samen om problematische doelgroepen te begeleiden. Deze samenwerking blijkt zeer effectief.

Kostenbesparing
Dankzij de aandacht voor veiligheid en leefbaarheid worden vele kosten bespaard: niet alleen de directe schade die door de delicten wordt veroorzaakt, maar ook de kosten voor opsporing, berechting, detentie- en werkstraftrajecten. De grootste winst is bovendien dat mensen mee gaan doen in de samenleving en hun bijdrage leveren: zowel sociaal als economisch. Dat bespaart in de toekomst ook nog eens recidive en overlast, vinden de gemeenten.

Regeerakkoord waarmaken
Het Regeerakkoord zet zwaar in op veiligheid; dat moet nu worden waar gemaakt, aldus de G32. Het kabinet wil dat het veiliger wordt op straten, in wijken en de openbare ruimte. Dat vraagt volgens het Regeerakkoord om ‘een daadkrachtige aanpak van straatterreur, intimidatie, agressie, geweld en criminaliteit’. Daar zetten de gemeenten het budget rijksmiddelen veiligheid voor in. Dankzij die rijksmiddelen wordt er nu beter dan ooit samengewerkt tussen gemeente, hulp- en zorgverleners, de politie en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC). Het resultaat is ernaar: vrijwel alle wijken zijn veiliger en leefbaarder geworden de afgelopen jaren. Dat blijft alleen zo, aldus de G32, als we het ingezette beleid volhouden.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.