Casus: Bewoners betrekken bij wijkaanpak

0

Aandachtswijk Oud-Woensel. Hoe worden bewoners daar betrokken bij de herinrichting van hun wijk. “Een assertieve benadering wordt niet uit de weg gegaan.”

“Inspraak door buurtbewoners wordt serieus aandacht en ruimte

gegeven, maar dan op het moment dat de beslissingen al genomen zijn”,

concludeert onderzoeksinstituut OTB, verbonden aan de TU Delft. “Bewoners

begrijpen vaak moeilijk waar besluiten vandaan komen, waarom zij pas daarna bij

het proces worden betrokken en wat hun rol precies inhoudt. De plannen die hen

worden voorgelegd komen immers niet uit hun koker, maar uit die van de

professionals.” 

Belangrijk

Dat is niet heel verwonderlijk. Uit een literatuurstudie van

OTB komt naar voren dat het betrekken van burgers in de geschiedenis van

stedelijke ontwikkeling relatief pas sinds kort van belang wordt gevonden.

In de Eindhovense wijk Oud-Woensel was de participatie een

speerpunt voor de herinrichting van de wijk. “Het moest een coproductie worden

van gemeente, corporaties, welzijnsinstellingen en niet in de laatste plaats de

bewoners”, staat in het masterplan (PDF) voor de buurt. Veiligheid, welzijn en

ruimtelijke ordening moeten hand in hand gaan.

De vernieuwing werd door een relatief klein kernteam in de

steigers gezet. Het team kon dan wel een beroep doen op professionals binnen en

buiten de gemeente Eindhoven, maar ook op de bewoners van Oud-Woensel. Volgens

het plan loopt de uitvoering van het project door tot 2015.

Participatie

De betrokkenheid van bewoners is tweeledig. Het is de

bedoeling dat ze meedenken over hun wijk, maar ook zelf wat gaan doen om de

buurt te verbeteren. Maatjesprojecten, groendagen, het melden van overlast.

Medewerkers van de gemeente, woningbouwcorporaties en welzijnswerkers kregen de

opdracht om mensen daadwerkelijk te activeren.

Volgens OTB moet sociale stijging het uitgangspunt zijn. “De

fysieke ingrepen moeten afgeleiden zijn van ‘het sociale’: eerst de mensen, dan

de stenen. Er doet zich landelijk een ontwikkeling voor, waarbij er steeds

vaker sprake is van een gelijkwaardige samenwerking. De sociale sector is zijn

‘achtergestelde’ positie in het planproces aan het inlopen.”

Om te begrijpen wat buurtbewoners willen, is ervoor gekozen

in de Einhovense wijk achter de voordeuren te kijken. “Een aantal bewoners kon

direct geholpen worden met advies en informatie, maar voor echte

perspectiefverbetering is verdieping van het contact met bewoners nodig. Daartoe

is een kansenmakelaar aangetrokken.” De makelaar is een spin het web, die

bewoners stimuleert zich in te zetten voor hun wijk.

Vroeg stadium

De voorheen eenzijdige buurt wordt getransformeerd tot een

levensloopbestendige mix van huur- en koopwoningen. Volgens het onderzoek van

OTB en de samenstellers van het masterplan is het succes van dit project

afhankelijk van een breed draagvlak. Daarom zijn zo veel mogelijk mensen in een

vroeg stadium bij het plan betrokken. Dit via wijkbijeenkomsten, nieuwsbrieven

en een startmanifestatie.

Ter afsluiting is in het onderzoek van OTB (PDF) nog een advies te vinden.

“Het op tijd bepalen van de status (de mate van beïnvloeding) van het

interactieve proces is belangrijk.” Anders gezegd: wek geen valse

verwachtingen. Maak duidelijk in hoeverre deelnemers invloed hebben. In

Eindhoven voegen ze daar nog een tip aan toe. Benadruk dat mensen het algemene

belang voor ogen moeten hebben bij hun inbreng.

Voor 2011 publiceert de gemeente binnenkort weer een buurtcontract met

afspraken om delen van het plan te realiseren. Dit zet de nodige acties en partners

op een rij.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden