Advies: schaf vergunning- en meldplicht gevelreiniging af

5

Vergunning leveren onnodig papierwerk en meldplicht is overbodig. Daarom kan dat voor gevelreinig worden afgeschaft. Weer een regel minder.

Gemeenten hanteren verschillende procedures voor het verlenen van toestemming voor het reinigen van gevels. Sommige gemeenten hanteren alleen algemene regels ter bestrijding van overlast door bijvoorbeeld geluid en verontreinigen. Andere gemeenten stellen ook meer
specifieke eisen. Ondernemers moeten dan bijvoorbeeld melden dat ze een gevel gaan reinigen, of ze moeten een vergunning aanvragen voor het gevelreinigen of voor het plaatsen van een object (steiger, hekwerk) op gemeentegrond.

Naar aanleiding van een signaal van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak en Bedrijfsdiensten (OSB) heeft Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, onderzocht of een vergunning- of meldplicht echt nodig is. Het onderzoek heeft geleid tot het advies aan gemeenten om alleen algemene regels te hanteren. Gemeenten kunnen daarmee de vergunning- en meldplicht voor gevelreinigers uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) schrappen. 

Vergunningen zijn niet meer nodig
Sommige gemeenten gaan – naar tevredenheid – de overlast voor de omgeving tegen met algemene regels in de APV. Zij hanteren geen vergunning- en meldplicht voor het reinigen van gevels. Ondernemers moeten dan voldoen aan de algemene regels. Ze hoeven echter geen toestemming meer te vragen voor de gevelreiniging. En ook de vergunning voor het plaatsen van steigers of hekwerken is overbodig. Dit sluit aan op de aanbeveling van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), die de ‘objectvergunning’ uit het Model APV heeft geschrapt. 

Meldplicht biedt geen meerwaarde
Het instellen van een meldplicht in plaats van een vergunningplicht heeft geen toegevoegde waarde. De welwillende bedrijven melden immers keurig, maar dat zijn ook precies de bedrijven die over het algemeen geen (zware) overtredingen begaan. Als alternatief voor de meldplicht suggereert Actal beter gebruik te maken van de signalen van inwoners, en proactief met de lokale en regionale gevelreinigingsbedrijven te communiceren over situaties die een gevelreiniging kunnen bemoeilijken (buurtfeest, optocht etc.).

Vergunningen schrappen: ook voor andere beroepsgroepen?
Actal heeft niet onderzocht of andere beroepsgroepen (glazenwassers, schoorsteenvegers, voegbedrijven en dakdekkers) ook te maken hebben met een dergelijke vergunning- en/of meldplicht. Actal adviseert de VNG en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) om dit te onderzoeken, zodat gemeenten ook voor andere beroepsgroepen overbodige vergunning- en/of meldplichten kunnen afschaffen.

Over Auteur

5 reacties

 1. Allemaal heel leuk en aardig, maar ??k riskant.
  De kans bestaat dat zo originele gevels van panden die beschermd monument zijn, of gelegen in een stads- of dorpsgezicht, worden “gereinigd” met alle gevolgen van dien.
  Ik ben zeker voorstander voor versoepeling van regels, maar dat moet dan wel goed doordacht en dus weloverwogen gebeuren.

 2. De “gevelcowboy’s” kunnen weer aan de slag met zeer agressieve reinigingsmiddelen die, indien niet opgevangen, een bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. Kaasdoeken om de steiger ter voorkoming van stofverontreiniging in de omgeving zullen ook steeds minder, want duur, worden gebruikt. Een en ander hoeft niet perse in een meldings- en vergunningregeling maar zorg dan dat er algemene regels aan deze activiteiten worden verbonden die in het hele land gelden.

 3. Dit is een versoepeling in het voordeel van de bedrijven en terecht. Als je goede algemene regels opstelt, dan is dit een goede oplossing.
  De gemeente waar ik woon en werk heeft dit al voor heel veel dingen. Het werkt goed en dit wordt mede gedaan door de uitvoerende ambtena(a)r(en)zelf mee te laten denken. Dit stimuleert om mensen out of the box te laten denken en hun eigen werk en dat van de burger/bedrijven te versoepelen.

 4. Ik ben het helemaal met Fred eens.
  Door het beleid ‘minder-ambtenaren’ te hanteren, zijn er meer bedrijven die het werk van ambtenaren overnemen, ook op straat. Dat zijn niet de mensen die out-of-the-box denken. Die gevelreiniging zal een particulier bedrijf dat de straat reinigt een worst zijn.
  De minder goede gevelreinigers helpen zo’n gevel maar al te vaak aan gort. Herstel, zeker bij monumenten, is dan altijd een farce.

 5. “Slecht gedrag” wordt niet door vergunningsverlening tegengehouden.
  Ook zonder vergunning kun je (weliswaar strafbaar) aan de slag.
  Als de regels duidelijk zijn is een vergunning overbodig, en is de pakkans helzelfde. Diegenen die de regels willen overtreden vroegen toch al geen vergunning aan.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden