Onderzoek naar aanbestedingsbeleid gemeenten

0

Hoe mkb-vriendelijk is het aanbestedingsbeleid van gemeenten? MKB-Nederland start een onderzoek of gemeenten de mogelijkheden uit die wet om het lokale bedrijfsleven te ondersteunen optimaal benutten.

Alle gemeenten hebben daarom deze week een vragenlijst toegestuurd gekregen.

Nederlandse gemeenten en andere publieke partijen geven jaarlijks vele miljarden uit aan aanbestedingen en inkoop. Alleen de gemeenten zijn al goed voor 17 miljard euro. Omgerekend komt dit neer op zo’n 1.000 euro per inwoner per jaar. Hiermee zijn de publieke partijen een belangrijke economische factor.

Aanbestedingswet

De nieuwe Aanbestedingswet die 1 april 2013 is ingegaan, geeft het midden- en kleinbedrijf meer en eerlijker kansen op een opdracht. Maar daarvoor moeten die diensten wel hun beleid aanpassen. ‘Laat maar zien gemeenten’, is de boodschap van MKB-Nederland, ‘dat je als grote opdrachtgever, dat ook hebt gedaan’.

Zo wil MKB-Nederland weten of de Gids Proportionaliteit en het modelbeleid Aanbesteden van de VNG worden toegepast. Communicatie met en kennisoverdracht naar ondernemers is ook een belangrijk onderdeel van de enquête. Hoe worden bedrijven uitgenodigd voor een aanbesteding?

Vragenlijst

Een specifiek onderdeel van de vragenlijst gaat in op de koppeling die veel gemeenten in hun aanbestedingsbeleid maken met de arbeidsmarkt. Vaak wordt een verplichting opgenomen om voor langdurig werkzoekenden of arbeidsgehandicapten een werkplek te creëren: social return on investment.

Alle gemeenten in Nederland hebben deze week de vragenlijst ontvangen. MKB-Nederland is positief over de medewerking tot nu toe: na één dag hebben al 62 gemeenten (15 procent) de enquête ingevuld. Dat toont volgens haar aan dat ook lokale overheden aanbestedingen hoog op de agenda hebben.

In juni verwacht MKB-Nederland de resultaten te kunnen publiceren. Op basis van de resultaten gaat de ondernemersorganisatie vervolgens met gemeentebesturen in gesprek om beleid waar nodig te verbeteren.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.