VNG pleit voor aangepaste proceskostenregeling Wet WOZ

0

De VNG wil dat de Tweede Kamer het kabinet oproept haast te maken met een betere proceskostenregeling voor de Wet WOZ. Als de nieuwe regeling niet op 1 januari 2014 is ingevoerd, veroorzaakt dat € 20 miljoen aan maatschappelijke kosten.

De VNG verzoekt de Tweede Kamer dit in te brengen voor het schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën over de uitvoering van de Wet WOZ. De termijn voor die inbreng sluit op woensdag 16 oktober 2013.

Sinds 2010 behandelen gemeenten veel bezwaarschriften van no-cure-no-paybureaus. Deze bureaus procederen voor de proceskostenvergoeding. Het aantal proceshandelingen (bezwaarschrift, hoorzitting, deskundigenrapport) is daarbij zeer hoog omdat dit omzet betekent bij een gegrond bezwaar. De maatschappelijke kosten zijn hoog. De vergoedingen staan meestal niet in verhouding tot de voordelen die belastingplichtigen ontvangen bij een verlaging van de WOZ-waarde.

In 2011 is dit onderkend door de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Financiën. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is echter verantwoordelijk voor het invoeren van de regeling. V&J heeft een concept-regeling aangeboden ter consultatie. Die is afgerond op 1 juni 2013 en sindsdien is er niet veel gebeurd.

Vergoedingen buitensporig

De VNG pleit niet voor afschaffing van de proceskostenregeling. Maar de huidige regeling heeft tot gevolg dat ook bij zeer kleine waardegeschillen het bezwaar worden doorgezet omdat de vergoeding bij gegrondverklaring van het bezwaar € 700 bedraagt. De huidige regeling werkt dus een enorme juridisering met bijbehorende werklast in de hand. Vergoedingen zijn daarom buitensporig in plaats van redelijk. De VNG verzoekt de Tweede Kamer om aandacht te schenken aan het vóór 1 januari 2014 vaststellen van een aangepaste proceskostenregeling die recht geeft op een redelijke tegemoetkoming van de kosten.

Groei conflicten
Wordt de proceskostenregeling niet aangepast, dan voorziet de VNG in 2014 een verdere groei van het aantal met het oog op de kostenvergoeding gejuridiseerde conflicten, waarbij:

  • Bedragen in de ordegrootte van €20 miljoen aan bovenmatige vergoedingen en ambtelijke kosten over de balk worden gesmeten
  • De uitvoering van de Wet WOZ wordt belemmerd door de nodeloze proceshandelingen
  • De gewenste informele benaderingswijze wordt gefrustreerd door tussenpersonen.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden