257 Miljoen winst voor BNG

1

BNG kijkt terug op een bijzonder positief jaar, ondanks de nog altijd onzekere marktomstandigheden.

Een meer dan redelijk rendement voor de aandeelhouders is gecombineerd met recordscores met betrekking tot nieuwe kredietverlening en marktaandelen. De nettowinst over 2010 bedraagt EUR 257 miljoen en is met EUR 21 miljoen gedaald ten opzichte van 2009. Aan aandeelhouders wordt voorgesteld om EUR 128 miljoen uit te keren (EUR 2,30 per aandeel). BNG ziet de resultaatontwikkeling 2011 met vertrouwen tegemoet.

Door de historisch lage rentestanden, voorzichtig dalende opslagen voor krediet- en liquiditeitsrisico en de onzekerheden over de toekomstige borgingsmogelijkheden in de woningcorporatiesector is de nieuwe langlopende kredietverlening in 2010 ongekend hoog. Ook de marktaandelen van BNG zijn hoger dan ooit uitgekomen. De verstrekte langlopende kredietverlening aan klanten is afgelopen jaar met 89% toegenomen tot EUR 16,3 miljard.

De nettowinst is positief beïnvloed door een hoger renteresultaat, vooral door de toename van de langlopende kredietportefeuille. Het ongerealiseerde resultaat financiële transacties is negatief, met name als gevolg van de schuldencrisis in verschillende eurolanden. BNG verwacht dat deze waardecorrecties in de komende jaren terug zullen vloeien in het resultaat. Zonder de correcties zou de nettowinst 2010 hoger zijn uitgekomen dan over 2009.

Het liquiditeitsprofiel van BNG is vorig jaar verder verbeterd. De bank is in staat geweest om meer langlopende financiering aan te trekken tegen gunstigere voorwaarden. De triple A-ratings van de bank zijn herbevestigd en het vertrouwen van beleggers in BNG is gehandhaafd.

Over Auteur

1 reactie

  1. mirjam ates-snijdewind op

    Zijn we als gemeenten blij met een nettowinst van 257 miljoen voor ?onze? BNG of behoren wij als bestuurders ons zo langzamerhand niet eens op te winden over banken die honderden miljoenen winst maken, maar uit risicovolle projecten stappen en de risico?s doorschuiven naar andere partijen door leningen over te sluiten met (in dit opzicht risico-vrije) gemeenten? Of bijvoorbeeld starters slechts zeer beperkte hypotheken willen verstrekken, waardoor ook starters met goede financi?le vooruitzichten geen woning kunnen kopen? Of bedrijven die (ruimtelijk) niet kunnen uitbreiden geen lening meer geven omdat ze ?saneringsbedrijf? zijn geworden voor de bank? Moeten we ons niet eens sterk maken voor een ?fatsoenlijke aanpak? van de core business van banken meer in het algemeen (en deels ook de BNG als bank ?van de publieke sector?) ? nl. het verstrekken van leningen aan individuen, bedrijven of organisaties waarin een zekere mate van risico gecalculeerd is?
    Wordt het niet tijd dat er eens kritisch (in Europa) gekeken wordt naar bonussen van o.a. bestuurders van banken? Wanneer gaan we in serieus gesprek met elkaar over ethisch handelen? De tijd dringt.